Efter en grundig proces hen over sommer og efterår med input fra borgere, foreninger og mange andre interesserede er det første visionsoplæg for Humlebæk Bymidte nu klar til politisk behandling. Der er mange muligheder for at udvikle den fremtidige bymidte, fremgår det af visionsoplægget.

Illustrationen her er på ingen måde udtryk for en beslutning om bymidtens kommende strukur og udseende, men skal ses som arkitekternes bud på en indarbejdelse af de mange input til visionen, som er kommet frem under den hidtidige proces.


Visionsoplægget for Humlebæks fremtidige bymidte er malet med en bred pensel, da oplægget først og fremmest skal være afsæt for både en realistisk og en visionær diskussion af såvel byens udfordringer som dens muligheder.
Når byrådet har drøftet oplægget igangsættes arbejdet med at udarbejde en strategisk helhedsplan for bymidten, som borgere og interessenter i flere omgange får mulighed for at bidrage til, første gang i løbet af foråret.

 

Borgmesteren ser frem til at fortsætte arbejdet med at omsætte ideer og visioner til en ny helhedsplan:
"Humlebæk Bymidte har et fantastisk potentiale, men for at komme i mål har vi brug for en visionær udvikling, som har både stor og bred opbakning. Jeg ser derfor frem til en god dialog ud fra det flotte visionsoplæg, som mange borgere og interessenter allerede har bidraget til", siger Thomas Lykke Pedersen.

 

Og netop borgerinddragelsen er vigtig i denne sag, uddyber Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget:
"I stedet for at vi venter med høringer og borgerinddragelse til, at der et udarbejdet et udkast til en ny lokalplan, styrker og fremrykker vi borgerinddragelsen ved allerede nu at indbyde til en løbende dialog om Fremtidens Humlebæk Bymidte. At det kan ske på baggrund af et super godt og gennemtænkt visionsoplæg, er vi i udvalget rigtig godt tilfredse med", slutter Lars Simonsen.

 

Visionsoplægget kan ses på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk/ffk 

 

Projektområdet for Humlebæk Bymidte defineres som center- og boligområdet, der afgrænses af Fredensborgvej og Teglgårdsvej samt hele stationsområdet og parkområdet ved Oscar Brunsvej og Ida Tesdorpfsvej.

 

Fredensborg Kommune besluttede i juni 2017, at der skal udarbejdes en ny samlet plan for den centrale del af Humlebæk.