Vidste du, at mere end 5 km stier i Fredensborg by nu byder på oplevelser?

Vejen går af uformelle stier, passager og historiske gadeforløb og gennem slotsparken.

Gå på opdagelse på må og få, besøg stederne i den nummererede rækkefølge eller del oplevelsesruterne op i mindre ture alt efter om du har en halv time eller en hel dag.

På ruterne finder du en række nedsænkede messingplader der fortæller byens kendte og glemte fortællinger – om kongehuset, arkitektur og byens store personligheder.

Med mere end 5 km sammenhængende system binder oplevelsesruterne Fredensborgs uformelle stier, passager og historiske gadeforløb sammen med slotsparkens retlinede barokakser. 

FIND KONGENS DYR

For at underholde sig selv og sine gæster, fik Kong Frederik IV bygget er menageri i slotshaven fyldt eksotiske fugle og vilde dyr. Her var bjørne, ulve, rådyr og kaniner. Men kongens dyr er sluppet løs og har gemt sig i byen – kan du finde dem alle på din vej?

Besøg stederne i den rækkefølge du har lyst til og tag på eventyr i Fredensborg. Rygtet lyder at de markerede stier gemmer på alle kongens dyr.

Oplevelsesruterne er en del af byudviklingsprojektet DEN GRØNNE SLOTSBY

Fredensborg skal være en sammenhængende og moderne grøn slotsby med en levende bymidte som den attraktive ramme om både hverdagsliv, handelsliv, kulturliv og turisme.

Sådan lyder visionen for helhedsplanen Den Grønne Slotsby.

Ved at forskønne og udvikle centrale steder i bymidten, er målet, at Fredensborgs mange kvaliteter skal trækkes frem, og by og slot skal knyttes tættere sammen.

Med helhedsplanen er en overordnet vision og hovedgreb for bymidten lagt fast.

Det gælder det blå-grønne strøg gennem Langedammen og Bagerdammen samt Jernbanegade som ny, stærk akse fra den ny Portpladsen ved rundkørslen til den ny Frederik IV’s bro ved slottet, herunder nye vejforløb omkring Dronning Ingrids Anlæg. Det gælder også Oplevelsesruterne, der følger centrale historiske gader og formidler historien og byen og slotshaven.

Hent rutekortet her