ArkivbilledeSkiltning og navngivning af cykel- og gangstier i Fredensborg Kommune er i fuld gang. Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg kommune besluttede for et par år siden projektet og kommunen afsatte midlerne. Processen er i fuld gang og her kan du høre udvalgsformand Lars Simonsen fortælle om projektet til Radio Humleborg.

I 2017 begyndte man skiltning af stier i Nivå, hvor der er i overensstemmelse med beslutningen i udvalget er blevet opsat skilte med vejvisning og kilometerangivelser på det samlede stinet i Nivå. Desuden er der gennemført en konkurrence via facebook om navngivning af stien mellem Islandshøj og Lergravene, som har fået navnet Lergravsstien. Og nu følger Kokkedal, Humlebæk og Fredensborg. Hvor kommunen har afsat årlige midler i perioden 2019 – 2021 til skiltning af cykelstier og cykelruter.

Man vil begynde projektering og opsætning af skilte på stisystemet i Kokkedal i 2019. Opsætningen sker i overensstemmelse med de vedtagne principper.

Infrastruktur- og Teknikudvalget havde i oktober 2018 indstillet til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at navne på afdøde lokale hæderspersoner medtages som mulighed i forbindelse med fremadrettet navngivning. I november 2018 har Plan-, Miljø- og Klimaudvalget pointeret, at der med stier både tænkes på både gang- og cykelstier i hele kommunen.

Her fortæller formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen til Radio Humleborg om hele projeketet med navngivning af de lokale gang og cykelstier.