Den 30. maj 2017 besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at der skal gennemføres et projekt for oprensning efter skydebaneaktiviteterne på det kommunalt ejede areal ved den nedlagte Karlebo Flugtskydebane. Nu har udvalget igen haft sagen på dagsordnen. Radio Humleborg har talt med formanden om hvad der skal ske. 

Det blev dengang besluttet, at projektet skulle omfatte både fjernelse af affald (lerduer og plasthaglskåle) og afgravning af forurenet jord med henblik på, at arealet efterfølgende kan udgå af kortlægningen som forurenet areal. Der blev ved budgetforlig 2018-2021 bevilget kr. 4.370.000 til projektet til gennemførelse i 2018 og 2019. 

På møde i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 14. august 2018 blev der orienteret om, at der var udført undersøgelser med henblik på afgrænsning af forureningen på arealet, men at forureningen endnu ikke var endeligt afgrænset.

Nu har forvaltningen udarbejdet nogle forslag til udvalget om hvorledes oprensningen kan foregå. Lyt med til radioens interview med Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i Fredensborg Kommune.