Borgerforeningen Fredensborg By inviterer til borgermøde tirsdag den 11. december kl. 19 i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio på Jernbanegade i Fredensborg.

Borgerforeningen inviterer hermed alle borgere i Fredensborg By, til borgermøde og debat om Alexandra House på Jernbanegade, og det store kommunalt ejede grundstykke omkring huset, som fra kommunens side er bebudet at skulle sælges/nedrives/udstykkes.

Se også dette link fra Fredensborg Kommunes hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/politik/dagsordener-og-referater/oekonomiudvalget-(18-21)/2018/august/27--august-2018--referat/190?fbclid=IwAR33ZvB6GnVtPHWh9urAR7KTNbVc2XHS6zNkQRNnrsC-TBx7Zg1ebQ74iKE 

Dagsorden for borgermødet kan findes på Borgerforeningens facebook side 'Borgerforeningen Fredensborg By'.