Netradio

Søg på humleborg

Public acces

Tilsynsmyndighed

Støtteforening

Flere lokale nyheder

Samarbejdspartner

Humleborg er medlem af:

Nu kommer tilbuddet om Guidet Fælleslæsning også til Humlebæk. Fra torsdag den 11. januar bliver det nu også muligt for Humlebæk Dag-centers brugere at deltage i tilbuddet om Guidet Fælleslæsning – et tilbud, hvor oplæsning, samtale og refleksion over litteraturen er i centrum.

Tilbuddet om højtlæsning og samtale opstod i efteråret som et samarbejde mel-lem Dagcenter Lindehuset og Fredensborg Bibliotekerne, og bag det gemmer sig en grundtanke om, at litteraturen kan danne grobund for berigende samta-ler, når den læses i fællesskab. Tilbuddet fortsætter i Lindehuset i Fredensborg i det nye år torsdag eftermiddage, men fra torsdag d. 11. januar klokken 10.30-12 vil brugere af Humlebæk Dagcenter også få mulighed for at lade sig berige af litteraturen. Om tilbuddet siger afdelingsleder på Fredensborg Bibliotek Louise Rex Iversen: ”Tilbuddet om Guidet Fælleslæsning har været en stor succes i Fredensborg, og derfor vil vi rigtig gerne kunne tilbyde borgerne i Humlebæk det samme. Så mange som muligt skal have mulighed for at opleve det sociale og refleksive fællesskab som litteraturen, og diskussionen af den, skaber. ”

Et hold består af 6-8 deltagere, som mødes ugentligt med en frivillig læseguide fra Fredensborg Bibliotekerne. Her vil den frivillige læse en novelle og et digt op, som skal danne udgangspunkt for en samtale blandt deltagerne. Deltagerne kender ikke teksterne på forhånd, og der kræves ingen forudsætninger for at kunne deltage. Det eneste, man skal være parat til, er at lytte og tale om sin oplevelse af litteraturen.

Grundlaget for tilbuddet er metoden Guidet Fælleslæsning, der i flere år har væ-ret brugt med stor succes i England, og som nu har bredt sig til Danmark via Læseforeningen. Den frivillige læseguide har således gennemgået et kursus hos Læseforeningen i, hvordan metoden benyttes.

Hvis man ønsker at deltage i forløbet i Humlebæk Dagcenter, kan tilmelding ske via Dagcenteret.