Netradio

Søg på humleborg

Public acces

Tilsynsmyndighed

Støtteforening

Flere lokale nyheder

Samarbejdspartner

Humleborg er medlem af:

Seniorrådet konstituerede sig den 11. december med formand, næstformand og kasserer

Den nuværende formand Finn Kamper-Jørgensen fortsætter som formand.

Ved besættelen af næstformandsposten lagde man vægt på, at det ikke skulle være et mandsdomineret råd, men at næstformanden skulle være kvinde. Lisbeth E. Knudsen, der er nyvalgt til Seniorrådet, blev herefter valgt som næstformand.

Som kasserer valgtes det mangeårige Seniorrådsmedlem Jørgen Simonsen, og det nyvalgte medlem Bjørn Helstrup vil overveje senere i 4-års perioden at indtræde som kasserer.

Sekretariatsfunktionen og hvervet som sekretær/webmaster tages op på et senere tidspunkt af Seniorrådet.

Som medlemmer i øvrigt fortsætter Michael Huusom, Anette Lewinsky, Niels Søndergaard, Grethe Troensegaard og Grethe Zöllner.

Når arbejdet i det nye Seniorråd begynder i 2018, vil man udarbejde et tematiseret arbejdsprogram.

Seniorrådets rådgivende rolle i forhold til politikerne i Byrådet og dets udvalg suppleres på denne måde med en række relevante temaer for at opnå et godt og rigt ældreliv - udover den løbende rådgivning af Byrådet og dets politiske udvalg, som finder sted.