Den 1. oktober søsætter Fredensborg Kommune et 3 årigt frikommuneforsøg.

Målgruppen er borgere, der har mange forskellige sager hos kommunen, idet de har stået udenfor arbejdsmarkedet i lang tid og samtidig har sociale og/eller sundhedsmæssige udfordringer.Borgmester Thomas Lykke Pedersen ser frem til at følge forsøget:

"I det nye forsøg er kommunen fritaget fra en række statslige regler, så vi nu bedre kan sætte borgeren i centrum for en koordineret og tværgående indsats.

Konkret betyder forsøget, at borgeren sammen med én fast sagsbehandler får til ansvar at udarbejde én plan, der skal bringe borgeren tættere på job eller uddannelse og dermed selvforsørgelse.

Planen skal tage afsæt i borgerens ressourcer, mens et tæt samarbejde med den tilknyttede sagsbehandler skal sikre fremdrift og om muligt fjerne forhindringer undervejs.

Vi tror, at vi på denne måde kan flytte endnu flere borgere tættere på arbejdsmarkedet og et bedre liv, end vi gør i dag".

Forsøget sker i et frikommunenetværk med 8 andre frikommuner i hovedstadsområdet under titlen "Én sammenhængende plan for en sammenhængende indsats sammen med borgerne".

Læs mere på fredensborg.dk/frikommune