Som noget nyt tilbyder Fredensborg kommune nu gratis online kurser med råd og øvelser, til dem som er nervøse for at falde eller som allerede har oplevet at falde. Øvelserne skal være med til at man kan føle sig tryg og mere sikker på benene - hver dag. Disse kurser tilbydes i samarbejde med virksomheden Helpii.

Byrådet har nu vedtaget den varmeplan, som beskriver hvordan kommunen opnår fossilfri opvarmning og dermed tager et stort skridt mod målet om at blive klimaneutral i 2040.

De mange bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune spiller en stor rolle for kulturarven. Fredensborg Byråd har derfor afsat en støttepulje på 400.000 kr., som ejere kan søge om tilskud til at vedligeholde og istandsætte bevaringsværdige bygninger med.

Næsten alle kommuner har regler, som forbyder afbrænding af haveaffald hele året og det gælder nu også i Fredensborg Kommune, som nu har udsendt en meddelelse herom.

Fredensborg kommune arbejder for at gøre det attraktivt at bruge cyklen uanset om du skal på arbejde, i skole, til hallen eller skal videre med bus og tog. Men de ved også, at man på sin cykeltur engang imellem oplever problemer.

Som den første kommune i landet har Fredensborg designet sin nye hjemmeside til primært brugere af mobiltelefoner. Over 70 pct. af brugerne på kommunens hjemmeside bruger i dag deres mobiltelefon som indgang. Derfor har Fredensborg Kommune - som den første i landet - valgt at prioritere mobilbrugernes tilgængelighed til hjemmesiden højest.

Fredag formiddag den 20. januar besøgte transportminister Thomas Danielsen, Fredensborg Rådhus. Her mødtes ministeren med borgmester Thomas Lykke Pedersen for at drøfte de trafikale udfordringer og muligheder i kommunen.

Trafikken i Jernbanegade i Fredensborg har flere gange været til debat og en ting der nu længe har undret Ole Holde, der er bruger af Sundhedscenteret med udsigt ned over det lille torv, er indretningen af færdslen i Jernbanegade.

Der afholdes borgermøde tirsdag den 24. januar 2023 kl. 17. i KulturStationen, Humlebæk Center 44 om udviklingen af Humlebæk bymidte. På mødet vil man høre mere om planerne for området, og der kan stille spørgsmål til planforslagene, som omtales lokalplan H115 og kommuneplantillæg 2. Disse er i offentlig høring frem til den 1. marts 2023.

Pr. 1. januar 2023 er de to sogne Asminderød og Grønholt Sogne blevet lagt sammen til ét sogn, som bærer navnet Asminderød-Grønholt Sogn. Som konsekvens heraf vil der fremover være ét menighedsråd: Menighedsrådet for Asminderød-Grønholt Sogn, det skriver fredensborgkirkerne.dk

Johannes Hage, der var grundlægger af Nivaagaards Malerisamling, døde den 14. januar 1923. I anledning af 100-året for hans død er der kranselæggelse ved hans gravsted på Nivå Kirkegaard, og museet vier i hele 2023 en udstillingssal til Johannes Hage og afholder en række særarrangementer, der samtidig fejrer 100-året for Fonden Den Hageske Stiftelse.

Næsten 500 deltagere har allerede meldt sig til det store nytårsløb i Fredensborg Slotspark lørdag den 31. december. Klokken 10.00, byder borgmester Thomas Lykke Pedersen og Fredensborg Atletik Klub velkommen til årets nytårstour for hele familien

Alle kommunens borgere opfordres til at komme med ideer og forslag til, hvordan vi får mindre affald og mere genbrug.