I uge 4 går anlægsarbejdet ved Langedammen og amfiscenen i Fredensborg i gang. Det er første fase af det projekt man kalder Den Grønne Slotsby. Arbejdet forventes at kommer til at vare ca. 13 uger, det vil sige frem til april 2022.

Fredensborg Kommune udskifter nu til LED armaturer på vejbelysningen i store dele af Kokkedal. Arbejdet startede sidste år i Humlebæk og er en del af en større plan som løber fra til år 2024. Ialt omfatter arbejdet ca. 8000 armaturer med ny smart styring og ca. 600 master, rundt om i kommunen.

Efter 15 år i jobbet har kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen valgt at opsige sin stilling.

De seneste uger, har der været en debat på de sociale medier om en pludselig nedtagning af lamper på A6 og Slotsgade i Fredensborg. Lamper der givet som var en folkegave til regentparret i 1992. Nu har Plan-, Trafik- og Klimaudvalget set på sagen og alle 51 lamper er nu reddet.

Den 5. marts 2022 starter Fredensborg Kommune, et nyt forløb af Rigtige mænd i naturen op, så det er nu, du skal holde dig til, hvis du vil med på holdet. Rigtige mænd i naturen er et tilbud til mænd, der ønsker en bedre fysisk form, naturoplevelser, mere energi og måske et par kilo mindre på sidebenene, men som synes det er svært at komme i gang på egen hånd.

Borgmester Thomas Lykke Pedersens nytårstale til borgerne i Fredensborg Kommune.

Der er 14 ugers ventetid på psykologhjælp i Region Hovedstaden. Men med nyt tilbud kan 1.790 borgere fra Fredensborg Kommune komme i behandling med få dages varsel og uden egenbetaling. 

Det danske vejr gør ikke altid ventetiden på bussen til en dejlig oplevelse. Men nu er der 64 nye læskærme på vej i begyndelsen af 2022

Børnene i kommunens SFO'er kan nu se frem til en masse nye bøger i nye mini-biblioteker. Det skyldes en bevilling på 1,2 mio. kr. fra BOGglad-puljen, som uddeles af Slots- og Kulturstyrelsen

En ny måling viser, at trivslen hos kommunens medarbejdere er høj på tværs af fag og arbejdsområder samtidig med, at de har stor tillid til deres ledelse

Mange steder i kommunen er hurtigt internet fortsat kun en drøm. Men med tilskud fra Bredbåndspuljen og kommunen får 38 ekstra husstande nu drømmen opfyldt

Vintervejret har meldt sin ankomst, i denne tid er der fra tid til anden snehvidt landskab. Det er smukt men der er også risiko for sne og glatte veje. Så har du helt styr på reglerne for snerydning?

Gågaden i Fredensborg skal være et trygt og sikkert sted for alle, derfor har Fredensborg Kommune her i december sat fokus på trafikadfærden i gågaden med kampagnen ”Tak fordi du ikke parkerer her”.