i Fredensborg Kommune, har til formål at styrke det lokale medborgerskab i Kommunen og skabe gode rammer for aktive medborgere, der søger indflydelse og bidrager aktivt til udviklingen, ansøgningsfristen er 1. maj 2014.

Børne- og Skoleudvalget udpeger hvert år et eller flere overordnede temaer inden for emnet medborgerskab. Temaet skal det pågældende år danne baggrund for vurderingen af hvilke projekter, der skal modtage støtte.


Temaer for medborgerskabspuljen 2014 er:

1. Tryghed og Fællesskaber på tværs


Dagligdagen i Fredensborg Kommune skal være præget af tryghed. Det skaber tryghed at have gode naboer, kendskab til eget nærområde, liv i boligområderne samt sociale fællesarrangementer i byrummet. Tryghed opstår i det tillidsfulde møde mellem mennesker i byens rum og kan være med til at skabe et stærkt og tillidsfuldt medborgerskab. Fredensborg Kommune ønsker at skabe gode rammer for mangfoldige fællesskaber, der er baseret på dialog, ligeværd og demokratiske spilleregler.

Under temaet ’Tryghed og Fællesskaber på tværs’ gives der støtte til lokale projekter, der søger at styrke oplevelsen af tryghed i bydelene samt øge borgerens egen rolle i at skabe trygge lokalmiljøer og nye lokale fællesskaber.


2. Medinddragelse og samskabelse

Medborgerskab i Fredensborg Kommune handler om borgernes aktive deltagelse i samfundslivet og om at anerkende hinandens ressourcer og ideer. Fredensborg Kommunes borgere skal i højere grad være med til at udvikle og kvalificere kommunen. Under temaet ’Medinddragelse og samskabelse’ gives der støtte til lokale projekter, der søger at afprøve nye rammer og metoder for øget inddragelse af borgere.


3. Uddannelse og beskæftigelse


Deltagelse i samfundslivet kan have mange former og kan også handle om at være aktiv på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. Beskæftigelse er en vigtig platform for at blive integreret og kunne tage del i samfundet. Under temaet ’Uddannelse og beskæftigelse’ gives der støtte til indsatser og projekter, der har til formål at bringe ledige borgere eller borgere uden for uddannelsessystemet tættere på beskæftigelse/uddannelse. Dette kan fx være ved at arbejde med de barrierer, der måtte eksistere i forhold at få målgruppen aktiveret, eller ved at målgruppen tilegner sig ny viden og værktøjer, der øger deres mulighed for at begå sig på en uddannelsesinstitution eller arbejdsplads.


Hvem kan ansøge

Medborgerskabspuljen kan søges af:
 Lokale institutioner
 Foreninger
 Grupper
 Enkeltpersoner med bopæl i Fredensborg Kommune.

Alle foreninger, der søger om midler, skal have et CVR-nummer.

Sådan ansøger du

For at søge puljen skal man udfylde et ansøgningsskema og et budgetskema.


Ansøgningen skal indeholde:
• Udfyldt ansøgningsskema
• Udfyldt budgetskema
• Eventuelt en uddybende projektbeskrivelse

Af ansøgningsskemaet skal det fremgå, hvilke andre puljer i Fredensborg Kommune, ansøgeren har modtaget tilskud fra.

Center for Familie, Unge og Integration forbeholder sig ret til at bede om yderligere oplysninger i forbindelse med behandlingen af ansøgningen.


Hvad kan der søges tilskud til

Der kan søges om midler til projekter/aktiviteter, der har til formål at styrke det lokale medborgerskab i Fredensborg Kommune inden for de årligt besluttede temaer for puljen.

Det skal tydeligt bevises i ansøgningen, hvordan pågældende projekt/aktivitet fremmer medborgerskab og det årlige tema.

Puljen prioriterer desuden at yde støtte til projekter/aktiviteter, som inddrager og giver målgruppen en rolle allerede i forbindelse med planlægningsfasen. Innovative projekter, hvor der nytænkes og udvikles på nye måder i forhold til medborgerskab, vil blive prioriteret.


Det er desuden en betingelse, at:

• Det er et ikke-kommercielt arrangement
• Aktiviteten/projektet holdes i eller har særlig relevans for Fredensborg Kommune
• Puljen ikke yder støtte til fortæring i forbindelse med aktiviteter og projekter
• Puljen ikke yder støtte til projekter, der alene har karakter af forlystelser eller underholdningsaktiviteter.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2014. - Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Fredensborg Kommunes Center for Kultur, Idræt og Sundhed på 72 56 50 00 eller på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.