Venskabsbykomitéen i Fredensborg Kommune vil de kommende fire år øge borgernes kendskab til komitéens arbejde og sørge for, at især børn og unge i kommunen vil få glæde af de mange fordele ved venskabsbysamarbejdet.

 Formanden for Fredensborg Kommunes Venskabsbykomite, byrådsmedlem Christian de Jonquiéres siger:

Det ligger mig meget på sinde, at komitéen løbende arbejder på at styrke venskabsbysamarbejdet med henblik på at fremme den mellemfolkelige kulturelle forståelse og respekt på tværs af landegrænser.

Ved at knytte stærke bånd mellem venskabsbyerne får vores borgere muligheder for særlige kulturoplevelser, kulturudvekling og fælleskaber.”

 

Venskabsbykomitéen konstituerede sig tirsdag den 25. februar med Christian de Jonquiéres som ny formand. Komitéen består nu af 19 medlemmer; et medlem fra hvert parti repræsenteret i Byrådet, og desuden er der ti medlemmer fra kultur- og idrætsforeninger, skoler, administrationen, kulturelle institutioner og erhvervslivet.  

I Fredensborg Kommune samarbejder både skoler og foreninger allerede med kommunens seks venskabsbyer i Europa, hvilket giver muligheder for at knytte bånd til børn og unge fra andre lande.

For eksempel besøgte Fredensborg Boldklub og Idrætsforening Bad Berleburg i Tyskland i 2012 og fik i 2013 genbesøg af tre ungdomshold med ledere fra Bad Berleburg.

Den kommende musik festival i Håbo 2015 er et af de arrangementer, som de fire nordiske venskabsbyer afholder på skift.

Venskabsbykomitéen yder tilskud til både børn og voksnes rejser til venskabsbyer og til værtskaber, hvor borgere eller foreninger fra venskabsbyerne deltager i aktiviteter i Fredensborg Kommune.

Venskabsbyaktiviteterne skaber personlige møder mellem borgere og foreninger i venskabsbyerne og giver på den måde mulighed for kulturel og social udveksling – samt forståelse for andre liv og traditioner.

Der er gode muligheder for, at borgerne i Fredensborg Kommune kan få nye relationer gennem skolernes arbejde og det aktive foreningsliv.  Komiteen vil de kommende måneder helt konkret udsende plakater og pjecer om venskabsbysamarbejdets muligheder til fx skoler, idrætshaller og biblioteker.

Fredensborg Kommunes venskabsbyer:

 

Venskabsby

Land

Bad Berleburg

Tyskland

Håbo

Sverige

Ingå

Finland

Nittedal

Norge

Paide

Estland

Sudbury

England