Efter over 40 år hvor bevoksningen omkring Karlebo Mølle blot har groet vildt, som krattet omkring Torneroses Slot, er møllebakken nu igen frilagt, så møllen kan ses fra de fleste sider.

Arbejdet er gennemført med stor hjælp fra Skovskolen i Nødebo, der kunne bruge rydningen som led i uddannelsen af skov- og naturteknikere m.fl.
Ikke mindst beboerne i Karlebo Landsby kan glæde sig over synet af den historiske mølle, der knejser højt på bakken.

Fredensborg Møllelaug, havde i forbindelse med restaureringen af møllen, et stort ønske om at få frilagt den, så vinden kunne komme uhindret til vingerne.
Det er tilfældet nu, og møllelauget håber ofte at kunne sætte sejl og køre med møllen til glæde for såvel egnens beboere som for turister, der lægger vejen forbi.

Karlebo Mølle har stået stille i omkring 67 år, men med restaureringen og den nu gennemførte frilægning, kan møllen nu vågne af Tornerosesøvnen.
Det vil højne det landskabelige indtryk omkring den hyggelige gamle Karlebo Landsby og fremme forståelsen for den betydning vores kulturarv har.

Hverken møllelauget eller naboen der ejer en del af bakken, kunne løfte denne opgave alene, så vi er alle meget taknemmelige for hjælpen fra Skovskolen, så vi med dette samarbejde og har fået frilagt Møllebakken.