Mandag den 13. juni kunne Hørsholm Kommunes Fritids- og Kulturråd konstituere sig for valgperioden 2022-2025. Det var det sidste af de lovpligtige kommunale brugerråd som skulle nedsættes efter kommunalvalget i november sidste år. og det gav plads til de to kulturelle ildsjæle Jerry Ritz og Fie Smith som nu er i spidsen for Fritids- og Kulturrådet i Hørsholm Kommune.


Ved et offentligt valgmøde den 31. marts på Hørsholm Rådhus, blev Jerry Ritz genvalgt som repræsentant for gruppen ”De øvrige foreninger”, som dækker over de foreninger som ikke har egen plads i Fritids og Kulturrådet. Ritz er selv formand for foreningen Kulturforsyningen og paraplyorganisationen Hørsholm Kulturelle Samvirke der ligesom rådet blev stiftet i 2012.


Fie Smith blev nyvalgt for gruppen ”De selvorganisede”, hvor hun afløser Nete Wang, der ikke stillede op til genvalg efter 4 år i rådet. Efter at de foreninger som har ret til at udpege seks repræsentanter til Fritids- og Kulturrådet, mødtes det nye råds otte medlemmer i mandags, hvor de efter måneders forsinkelse endelig kunne konstituere sig.


Først blev de valgt ved et offentligt valgmøde, nu har rådet også valgt dem til at stå i spidsen for Fritids- og Kulturrådet de næste fire år. Jerry Ritz er valgt som formand, han afløser Museumsforeningens repræsentant Peter Brandi, som fortsætter som menigt medlem af Rådet. Fie Smith blev valgt som næstformand, hun afløser Friluftforeningernes repræsentant Flemming Eilsø, der fortsætter som menigt medlem af rådet.


De øvrige medlemmer af det nye råd er Isabelle Bock, Bent Byg Spejderne, nyvalgt repræsentant for Spejdergrupperne. Genvalgte Jørgen Eirfeldt, LOF forsætter som den ene af de to repræsentanter for De folkeoplysende forbund. En anden repræsentant for dette område er FOF’s nyvalgte Bernadette Follmann. Kunstforeningerne har udpeget Kjeld Sivertsen, Aktiv Kunst som indtræder i stedet for Pia Eschelsen, der bliver hans suppleant.

En spændende periode med vedtagelse af en ny Kulturpolitik


Den nye formand Jerry Ritz: ”Jeg er utrolig glad for den tillid som rådets medlemmer har vist Fie og mig, og jeg er ydmyg overfor den opgave vi har fået i forhold til at lede rådet de kommende fire år.

Det bliver en spændende periode, nu hvor det er blevet politisk besluttet at kommunen skal have vedtaget en ny kulturpolitik til erstatning for den uaktuelle fra 2007. Det nye råd er en fin sammensætning af erfarne folk. der har været med i en årrække og nye friske kræfter i form af Bernadette, Isabelle og Fie. Jeg er sikker på at de stærke kvinder kan medvirke med input til en øget aktivitet og et mere ambitiøst råd” siger Jerry Ritz.

Fritids- og Kulturrådet er formelt et bruger- og høringsråd, som skal høres i forbindelse med ansøgninger om økonomisk tilskud fra de puljer der er på dette område.Jerry Ritz: ”Jeg glæder mig til at arbejde sammen med det nye politiske udvalg SSKU for Sport-, Sundhed og Kultur, som jeg havde fornøjelse at møde i starten af februar.

Fem af udvalgets syv medlemmer er helt nye i kommunalbestyrelsen og åbne for dialog og lydhøre for input fra os frivillige. Det var først efter dette møde, at jeg besluttede mig for at genopstille til rådet. Jeg har et håb om, at vi blive hørt og ikke bare i forbindelse med de lovpligtige høringer, men også mere bredt, siger han og tilføjer: ”Vi tager gerne imod invitationen fra medlemmerne af udvalget og den øvrige kommunalbestyrelse til en øget dialog og borgerinddragelse. Fritids- og Kulturrådets medlemmers bagland er præget at et rigt foreningsliv med rigtig mange frivillige som gør en kæmpe ulønnet indsats.”

Fie Smith, næstformand: ”Jeg valgte at stille op til valg som medlem af Hørsholm Kommunes Fritids- og Kulturråd, fordi jeg har lyst til at bruge den vidensbank, jeg har på området qua min egen karriere som tidligere pladestudie-ejer, arrangør af events og som komponist, sangerinde og sangskriver, siger Fie Smith og fortsætter: ”Jeg brænder for kulturen og ønsker et mangfoldigt og spændende kulturliv i vores kommune også for dem vi nogle gange glemmer. Jeg vil rigtig gerne være med til at præge fritids- og kulturpolitikken i Hørsholm, derfor stillede jeg op som repræsentant for de selvorganiserede.

Jeg er glad for at være blevet valgt ind og og at få den ære at stå i spidsen for rådet med en kapacitet som Jerry Ritz. Jerry har en kæmpe erfaring som kulturformidler og frivillig i foreningslivet”, afslutter Fie Smith.