Louisiana præsenterer den argentinsk-israelske kunstner Mika Rottenberg (f. 1976) i en stor udstilling, der viser hendes virke over de seneste 20 år. På tværs af film, installation, skulptur og tegning kan hendes kunst ses som kritiske og absurde allegorier over den tilstand, verden befinder sig i. Udstillingen åbner den 25. september 2021.


I 2017 var Louisiana medproducent, da Mika Rottenbergs filmværk Cosmic Generator havde premiere på Skulpturen Projekte Münster, og værket er i dag en del af museets samling. Værkets arkitektur udgøres af en slags Kina-butik, hvorfra vi med filmen accelereres frem og tilbage mellem en støvet by ved den mexicansk-amerikanske grænse og et gigantisk grossistmarked i Kina. 

Overraskende scenerier leder os på vej tværs gennem tunneller og digitale kanaler, igennem Jorden simpelthen. Men ingen vil være i tvivl om, at virkeligheden ligger til grund for fantasien hos Rottenberg.

I en slags moderne skæbnefortællinger spejler Mika Rottenberg den globale tilstand og måden, vi (over)lever i den på. Og væver sandhed med fiktion. Udstillingens titel, Bowls Balls Souls Holes (Skåle kugler sjæle huller), er hentet fra et af værkerne og dækker over de absurde og mirakuløse forvandlinger, Rottenbergs univers præsenterer. Huller og portaler er genkommende motiver, der illustrerer åbninger til nye forbindelser i verden mellem steder og  mennesker.

Ét stort, surrealistisk hamsterhjul

Udstillingen veksler mellem store installationer og skulpturer af meget fysisk karakter. Værker, der bevæger sig, lukker røg ud eller inviterer museets gæster til med håndtag og pedaler at aktivere maskiner, hvis indretninger i al deres humor og absurditet åbenlyst forbinder sig med det, man oplever i filmene. Det materielle bliver holdt frem som en tydelig komponent af virkeligheden, og som beskuere sættes vi på opgaven med at forbinde ideer med barokke materielle effekter og lyde.

Rottenbergs film har over årene fremvist mange vidt forskellige mennesker. Alle har de deres plads i den globale ’produktion’. Styret af Rottenbergs rytmiske klipninger og lyddesign får vi adgang til labyrintiske processer, hvor varer tilvirkes og transporteres omkring i ét stort, surrealistisk hamsterhjul. Samtidig med den materielle overflod berører værkerne også mere abstrakte emner som frihed, held, rigdom og overtid

Hvad skal disse scenerier fra den verdensomspændende kapitalisme mon afstedkomme?

Et af svarene kunne lyde, at portalerne, hvor igennem ting og folk suser, og de Storm P-lignende indretninger, der holder aktiviteterne og varestrømmen i gang, på samme tid også kan være smutveje og affyringsramper for nye måder at forbinde mennesker på. Rottenbergs kunst er også tankemodeller og skitser, blot uden en masterplan. Et skævt, men dybt humanistisk kunstprojekt for en sam- og fremtid, der hellere må komme op med nogle gode ideer til, hvordan kloden kan reddes og hvordan, vi skal leve sammen. Kvinderne er de altafgørende aktører i Rottenbergs film, og deres forbindelser er på mange måder håbet. Kunstnerens frie fantasi er dog grundstoffet. Her er ingen løftede pegefingre, og vi må selv gøre vores iagttagelser og forbinde de løse ender.

Mika Rottenberg udstillingen hedder BOWLS BALLS SOULS HOLES og vises i perioden 25. september 2021 – 9. januar 2022