Nivaagaards Malerisamling har netop indgået et partnerskab med Vejen Kunstmuseum, hvor et udvalg af de i alt 200 ord, der indgår i 'Reservat for truede ord', er blevet delt med Vejen Kunstmuseum. Den nye filial til 'Reservat for truede ord' vokser frem på Museumspladsen i Vejen i løbet af foråret 2021, men allerede i den kommende uge vil publikum kunne opleve de første spirer.

Her indgår et udvalg af de truede ord nemlig i Vejen Kunstmuseums traditionsrige vinterferieaktivitet, som i år rykker udendørs i en ordskattejagt med trolde som vejvisere.

'Reservat for truede ord' er en oplagt pendant til Vejen Kunstmuseums ORDSTRØM - en samling af Birgitte Börjesons trestavelsesord nedfældet i en passage, der udgår fra Museumspladsen.. Museets gæster i Vejen har løbende bidraget til indsamlingen af nye ord til passagen, ligesom Nivaagaards Malerisamlings gæster har bidraget til ordreservatet i Nivaagaards Park.

Siden Malerisamlingen i 2015 oprettede 'Reservat for truede ord' i samarbejde med sprogprofessor Jørn Lund, er det blevet beundret og studeret af museets og parkens gæster, og ordentusiaster er strømmet til for at gå på vandring i de gamle ord. Gennem årene har gæsterne kunnet skrive forslag til andre truede ord i Malerisamlingens gæstebog, der i 2019 rundede 4000 forslag, hvorefter museet anlagde 2. udgave af ordreservatet. Her udvalgte Jørn Lund 150 ord blandt gæsternes forslag, som indgår i reservatets nuværende beholdning på i alt 200 ord. De resterende 50 ord er bevaret fra 1. udgave af reservatet.

I Nivaagaards Park kan man opleve omkring 100 truede ord af gangen sammen med en flok nye spirende ord, der er den unge generations bidrag til diskussionen om sprogets aktualitet. Det er ord som sjuu, yolo, ubbe og para, der er så nye, at de ikke har fundet fodfæste i sproget. I parken bag Nivaagaards Malerisamling kan vinterferien også bruges på ordjagt med familie og venner, der kan lære hinanden om forskellige tiders brug af sproget og dele glemte historier. På museets hjemmeside www.nivaagaard.dk kan man downloade materialet VILD MED ORD, der byder på sjove opgaver og fælles aktiviteter med ordene i reservatet.

Læs mere om det nye ordreservat hos Vejen Kunstmuseum: http://www.vejenkunstmuseum.dk...

Læs mere om Nivaagaards Malerisamlings 'Reservat for truede ord': https://www.nivaagaard.dk/rese...