Forleden blev der holdt en vellykket generalforsamling i foreningen som driver Kulturhus i Fredensbogs gamle biograf. Det sker efter et år, der startede med magtkamp i bestyrelsen og et efterår med uro omkring driftaftalen med Fredensborg Kommune. Nu er der mere positive vinde over biografens skråbrædder.

Efter et år fyldt med aktiviteter gjorde Kulturforeningen status ved den ordinære generalforsamling lørdag den 29.2.2020, der blev myndigt og venligt ledet af advokat Christian de Jonquéres som dirigent.

Formand Poul Juul fremhævede årets store resultat, som var en ny driftsaftale med Fredensborg Kommune indgået den 18.12.2019. Det er den første driftsaftale uden tidsbegrænsning, og den placerer entydigt driftsansvaret hos os frivillige i Kulturforeningen og dens 19 medlemsforeninger. Hermed har bestyrelsen leveret, hvad den lovede og blev valgt på den 31.3.2019.

Vi har haft et fint samarbejde med Kulturudvalget og kommunens forskellige afdelinger, og vi er lige nu i gang med et installere nyt AV-udstyr og andre forbedringer i Gl. Bio. Vi regner med snart igen at kunne opsætte nye smarte og sjove bannere foran på Gl. Bio. Der er i 2019 gennemført en række velbesøgte, populære arrange-menter, og der er travlhed med at tilrettelægge nye arrangementer for det kommende år.

Poul Juul fremhævede det gode og tillidsfulde samarbejde i en meget velfungerende og effektiv bestyrelse, og takkede alle for deres indsats, som har været afgørende for de fine resultater.

Kasserer Claus Israel fremlagde regnskab for 2019, budget for 2020 og budgetoverslag for 2021, der blev enstemmigt godkendt. Budgettet lægger op til endnu flere aktiviteter i de kommende år. Kontingentet blev fastsat uændret til 500 kr. årligt pr. medlemsforening for både 2020 og 2021.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt bestyrelsens forslag til et par ændringer i vedtægten. På valg var Poul Juul som formand, No Widding som suppleant og Dorte Westergaard som revisor. Alle stillede sig til rådighed blev genvalgt for et år.