At klæde sig ud og slå til søren har alle dage været en del af livet, og til fastelavn er muligheden ekstra stor, især hvis man deltager i Asminderød Kirkes fastelavnsgudstjeneste, der holdes søndag d. 23. februar 2020, kl. 14:00.

Fastelavnsgudstjenesten i Asminderød kirke foregår ved sognepræst Jon Skjold Henriksen. Efter gudstjenesten går man over til Sognegården for at slå katten af tønden, og der vil være fastelavnsboller og noget varmt at drikke.

Det er selvfølgelig gratis at deltage, og mød gerne op udklædt!

Fastelavnssøndag kaldes af kirken quinquagesima fra det latinske ord for halvtreds, de 50 dage før påskedag (ved anvendelse af inklusiv tælning, dagen ligger 7 uger, dvs. 49 dage før påskesøndag).