I anledning Foreningen Nordens 100 års jubilæum afholder Foreningen Norden en udstilling om Fredensborg Kommunes nordiske venskabsbysamarbejde. Den kan ses på Humlebæk Bibliotek i perioden 7.til 20. september i bibliotekets åbningstid.


Foreningen Norden blev til efter de nordiske befolkningers ønske om et tættere samarbejde og et bedre kendskab til hinandens natur og kultur. I forlængelse af ønsket om et bedre kendskab til hinanden, opstod tanken om venskabsbyer.

Thisted var den første by i Norden, der fik en venskabsby. Det var i 1939 og byen var Uddevalla i Sverige. Så de kan fejre 80 års jubilæum i år.
Fredensborg Kommune fik sin første venskabsby, Håbo i Sverige, i 1977. Det var en kontakt og et samarbejde mellem Krogerup Højskole og Højskolen på Biskops-Arnö, der første til et mere formaliseret samarbejde.

I 1979 kom Nittedal i Norge til, og i 1983 Ingå i Finland.

I Fredensborg blev der oprettet en Venskabsbykomite med repræsentanter fra de politiske partier, foreninger, erhvervsliv, kultur, sport og skoler. I dag hedder det Venskabsbyforum, og det står for kontakten til venskabsbyerne, det planlægger aktiviteter, udfærdiger handlingsplaner og administrerer tilskud til rejser og besøg

I årenes løb har mange borgere i vore nordiske venskabskommuner besøgt hinanden. Der er holdt konferencer, festivaler, skolebesøg og foreningsbesøg med deltagelse af politikere, embedsmænd, børn, unge og voksne. Spejderne i Fredensborg og musikteatergruppen Ragnarock har også taget flittigt del i venskabssamarbejdet og på udstillingen kan man se mere om deres aktiviteter og rejser.
De lokale afdelinger af Foreningen Norden i venskabsbyerne har også haft løbende kontakt og gensidige besøg.

Udstillingen fortæller om de nordiske venskabsforbindelser og de mange arrangementer, udvekslinger, besøg og rejser, som har præget venskabsbysamarbejdet siden 1977.