Mange hundrede frivillige stiller igen i år op til Dansk Mølledag, hvor 109 historiske vind – og vandmøller over hele landet holder åbent hus. Søndag den 16.juni bliver der lejlighed til at komme indenfor i en mølle og se, hvordan den er opbygget og hvordan den arbejder.


I Fredensborg Kommune bliver såvel Højsager Mølle som Karlebo Mølle åbnet mellem kl 10 og 16, og der vil være omvisninger ca hver halve time.

Hvis vinden er til det, vil begge møller køre med vingerne, så gæsterne kan få en fornemmelse af de kræfter, der i gamle dage skulle til, for at forarbejde kornet til mel. De lokale møller ejes af Fredensborg Kommune, men det er frivillige fra Fredensborg Møllelaug, der til dagligt passer møllerne. Begge møller har været igennem meget omfattende restaureringer indenfor de seneste 6-8 år, så det er først nu, de igen kan presenteres rigtigt for besøgende.

Møllelauget er en støtteforening, hvis formål er at udbrede og bevare interessen for de to fredede møller, som er de eneste tilbageværende af mindst 26 møller der har været i den nuværende Fredensborg Kommune. Medlemmerne får løbende nyheder omkring møllerne og den fortid der knytter sig til mølleriet.

Sammen med Karlebo Lokalhistoriske Forening har møllelauget udarbejdet en samlet oversigt over kommunens mere eller mindre kendte møller i et lille hæfte, der udsendes til foreningens medlemmer.


Som et koriosum kan nævnes omtalen af ”Kaptajn Soelbergs kartoffel Mølle” i Sørup, eller ”Donse Mølle” og den skæbne den mølle fik efter at krudtværket sidste gang sprang i luften i 1901