Fredensborg Arkiverne har succes med at være samlingspunkt for foreninger, frivillige og andre lokalinteresserede - både digitalt og fysisk.

17.000 personer klikkede i 2016 ind på www.arkiv.dk og så på historiske billeder fra Fredensborg Kommune. Året før var det "kun" 9.000.
En så stor fremgang vidner både om en stor interesse for den lokale historie og at de nye digitale muligheder er en attraktiv måde at søge information på.

Men det er ikke kun på nettet, at det går strålende for lokalhistorien i Fredensborg Kommune. Efter arkiverne blev samlet i de nye lokaler på rådhuset i 2010 har kommunens lokalhistoriske foreninger nu fået et godt sted at mødes og udveksle deres store viden på området. 

Den udvikling glæder formand for Kulturudvalget, Ulla Hardy-Hansen:

"Det skal ikke være nogen hemmelighed, at arkivernes start var turbulent - særlig hvad angik deres geografiske placering i den nye sammenlagte kommune. Men det er glædeligt at konstatere, hvordan Fredensborg Arkiverne i dag er blevet en gedigen succes - med lovlig langt væk for nogen, til gengæld nærmere for andre.

Som jeg ser det, har arkiverne udviklet sig til et velfungerende aktiv og en guldgrube for rigtig mange af kommunens borgere og andre med interesse for områdets helt særlige historie og baggrund. Det gælder både på nettet og fysisk i vores dejlige lokaler", siger Ulla Hardy-Hansen.

I 2010 blev Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Arkiv og Karlebo Lokalhistoriske Arkiv, der ellers delte lokaler på Fredensborg Bibliotek, flyttet til rådhuset i Kokkedal. Flytningen og sammenlægningen af arkiverne har betydet, at kommunens lokalhistoriske foreninger nu mødes på tværs af de etablerede foreninger og dermed kan få glæde af hinanden på andre måder end før.

Ud over at arkivet har den åbenlyse rolle at indsamle, dokumentere, formidle og passe på den lokale historie i Fredensborg Kommune, har det altså også den funktion, at det understøtter de lokalhistoriske foreningers arbejde - og alle andre med lokalhistorisk interesse. Hertil kommer et korps af samvittighedsfulde frivillige, der er afgørende for, at arkivet kan fungere i det daglige.

Flere af de tilknyttede frivillige har deres faste ugentlige arbejdsgang på arkivet, og derudover samarbejdes der med historieinteresserede i lokalsamfundene, som bidrager til arkivet med deres lokalkendskab.


Yderligere information:
www.arkiv.dk er en national arkivtjeneste, der gik i luften i 2015, hvor man kan se billeder fra størstedelen af Danmark. Læs desuden mere om Fredensborg Arkiverne på www.fredensborgarkiverne.dk