84 % er så parate til at anbefale deres bibliotek til andre, at de kan betegnes som ambassadører for biblioteket, viser den undersøgelse, der for nylig blev gennemført på Fredensborg Bibliotekerne.

På landsplan vækker tendensen genklang, hvor villigheden til at anbefale biblioteket til andre borgere også er stor.

Da borgerne i Fredensborg Kommune i uge 6 fik mulighed for at udtrykke deres me-ning om deres bibliotek, var der i alt 864, der benyttede chancen. Undersøgelsens nationale resultater er netop blevet offentliggjort, og udover et stort engagement blandt bibliotekets brugere peger undersøgelsen på en række andre positive tendenser.

Selv om resultaterne for brugerundersøgelsen på Fredensborg Bibliotekerne først foreligger i slutningen af april, har det allerede nu været muligt at få fingre i et par tal fra undersøgelsen. De foreløbige resultater viser, at 95 % af de adspurgte får den hjælp, de har behov for af bibliotekets personale, 92 % mener, at biblioteket er et rart sted at være og 73 % af de adspurgte børnefamilier synes, at deres børn har megen glæde af biblioteket.

Fokus på brugernes behov

For Fredensborg Bibliotekerne var formålet med undersøgelsen at få nogle redskaber til at udvikle biblioteket og gennem sammenligning med andre biblioteker at lære af de gode erfaringer. Biblioteks- og musikchef, Lise Kann, fortæller: ”Brugerundersøgelsen er et rigtig godt supplement til den daglige kontakt, vi har med vores brugere. Vi vil se resultaterne meget grundigt igennem og vil bruge de mange inputs til at målrette vores bibliotek og services endnu mere.”

Stor velvilje

I resten af landet har engagementet blandt bibliotekernes brugere også været stort.  I undersøgelsen deltog i alt 27.000 brugere fordelt på 179 biblioteker over hele landet. Det gør undersøgelsen til den største undersøgelse blandt folkebibliotekernes brugere nogensinde. Generelt peger de landsdækkende resultater på en meget stor tilfredshed blandt bibliotekernes brugere. Brugernes tilfredshed går blandt andet på den service, hjælp og vejledning, de får hos personalet. For eksempel er 94 % af de adspurgte enige eller meget enige i, at de får den hjælp, de har behov for. 91 % er enige eller meget enige i at personalet er synligt og opmærksomt. Derudover fremhæver brugerne i undersøgelsen biblioteket som et sted, der inspirerer og giver mulighed for fordybelse og samvær med andre. Faktisk er brugerne så glade for deres bibliotek, at de er meget villige til at anbefale det til andre.

{jcomments on}