Det er ikke titlen på gyseren til sommerferien.

En mystery shopper er en person, som tjekker serviceniveauet i butikker, restauranter, seværdigheder og turistkontorer og leverer en rapport om niveauet sammenlignet med andre områder i Danmark.

Denne sommer tager VisitNordsjælland derfor pulsen på området for at sikre, at Nordsjællands turister får en god betjening.

Det giver også en ide om, på hvilke områder det kan betale sig at satse på en forbedring og styrke det gode værtskab og forøge salget.

Som led i et EU-projektarbejde har metoden tidligere været brugt i et samarbejde mellem Gilleleje og VisitNordsjælland, som i 2013 resulterede i, at Gilleleje blandt 25 undersøgte turistbyer avancerede fra en 5.-plads til en 3. plads i forhold til tidligere målinger. Også Hillerød har i 2014 haft besøg af mystery shoppers.

I år bliver det både byerne Fredensborg, Frederiksværk, Gilleleje, Helsingør, Hillerød og Hundested, der bliver besøgt. Formålet med besøgene er at få indsigt i, hvordan turisterne oplever medarbejdernes imødekommenhed og service samt deres evne til og ønske om at hjælpe med forespørgsler om lokalområdet.

Hver by får besøg 7 gange på 7 forskellige dage i løbet af sommeren. Besøgene omfatter i hver by 21 besøg i detailbutikker, 14 besøg på spisesteder, 7 besøg på turistkontoret og 14 besøg på seværdigheder. Vurderingerne baseres på oplevelsen af faciliteter, velkomst, salg, turismeservice og afsked, som fører til en samlet vurdering.

Projektchef Bettina E. Kampmann i VisitNordsjælland siger: ”Resultaterne er enormt vigtige for detailhandelen, erhvervsforeninger etc. Det handler ikke om at slå hinanden i en konkurrence, men resultaterne er vigtige for snakken om, hvordan man får mest ud af turismen både for den enkelte virksomhed og områderne generelt.

De er således nyttige redskaber i den dialog, som VisitNordsjælland hele tiden har med erhvervslivet, og de kan danne baggrund for nye tiltag, f.eks. den ASK ME - I’m a local kampagne, som Hillerød har lanceret i år.”