Da inklusion blev sat på dagsordenen i forrige byrådsperiode var det vist klart for de fleste, at der både var tale om en pædagogisk vision om den rummelige folkeskole, men at der også var et klart fokus på besparelsespotentialet i denne strategi.

God specialundervisning er ressourcekrævende, og Kommunen havde efterhånden fået mange gode og specialiserede tilbud til børn med specielle behov.

Nu meldes det frejdigt ud, at folkeskolen skal kunne rumme stort set alle børn, alt imens gode specialinstitutioner lukkes og kompetencer risikerer at forsvinde fra vort kommunale skolesystem.

Det kan godt være, at der tidligere blev stillet for mange diagnoser, at for mange børn blev henvist til specialklasser, men at tro at behovet for specielle tilbud forsvinder, blot fordi man laver en skolereform er nok en kende naivt. Specielt udfordrede børn kan meget nemt ødelægge megen god undervisning for sig selv og resten af klassen, og begge parter skal selvfølgelig tilgodeses.

Socialdemokraterne vil være meget opmærksomme på problematikken omkring inklusion i det kommende skoleår, det første under skolereformen, og håber, at man på skolerne vil bruge de muligheder, der ligger i teamsamarbejde, tolærerordninger m.m til at videreudvikle folkeskolerne i vores kommune.

Der findes ikke bedre investering end den, vi foretager i vores børns og unges fremtid, og derfor skal vi være parate til at bevilge flere penge, hvis behovet opstår. Inklusion kan blive en succes, hvis det understøttes af penge og faglige kompetencer, så vi er parate til at modificere inklusionsstrategien, hvis det viser sig at være nødvendigt.

Bo Hilsted

Byrådsmedlem(S)