af: Bo Hilsted

Byrådsmedlem(S)

I et fejlbehæftet læserbrev, ”Kommunal fejlinvestering til 38 millioner”, klager Enhedslistens Arne Lund, over, at ”det sportsglade byråd… har ladet sig overtale til at bygge en tennishal i Humlebæk.”

Oplægget til et idrætscenter, der har været på tegnebrættet i flere år, var et eksemplarisk tværkommunalt samarbejde mellem tennisklubberne i Humlebæk, Fredensborg og Nivå, der gik sammen om at skabe en fælles tennishal.

Tennissporten i Fredensborg Kommune har brug for de tre indendørs baner ved Langebjergskolen, og det sparer desuden megen kørsel og dyr baneleje, når tennisspillerne har lejet sig ind i andre kommuners tennishaller.

Dette private projekt valgte byrådet så at gøre kommunalt og gjorde samtidig projektet til et idrætscenter, hvor man tilgodeså gymnastikforeningerne i Kommunen, der længe har haft kummerlige forhold.

Der er således ikke tale om en investering i en enkelt, smal sportsgren, men om en bred satsning på et moderne, fleksibelt og ikke mindst fremtidssikret idrætscenter, der vil kunne bruges til meget mere end tennis.

I den netop overståede byrådsperiode valgte byrådet at starte opgraderingen og vedligeholdelsen af vore nedslidte idrætsanlæg, som er en af forudsætningerne for, at vi kan tiltrække ressourcestærke børnefamilier, hvilket er forudsætningen for kommunal vækst.

Endelig kan man anføre, at et sundt fritidsliv er den bedste ældrepleje og samtidig en rigtigt god investering i ungdommen, men det kræver, at faciliteterne er tidssvarende og vedligeholdte, for at man kan få borgerne til at bruge dem.

Jeg tror langt de fleste af Enhedslistens vælgere vil give mig ret i disse betragtninger og lad os glæde os over, at denne hal, der har været på tegnebrættet i 25 år, endelig er blevet til noget. Den bliver en gevinst for Kommunen.

 

Bo Hilsted

Byrådsmedlem(S)

Bregnevænget 37

3050 Humlebæk