I denne uge offentliggjorde Fredensborg Kommune en pressemeddelelse om ”fremtidens attraktive Fredensborg på tegnebrættet”.

Ironisk nok er der på Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets dagsorden i den kommende uge problematikken vedrørende salg af Posthusgrunden i Humlebæk.

Hvad har disse to sager med hinanden at gøre?   Intet, naturligvis, bortset fra, at man i Fredensborg by nu fokuserer på ”en samlet helhedsoplevelse, hvor rekreation, kulturhistorie og handel understøtter hinanden og skaber attraktive rammer om bylivet både i hverdagen og for turister”.

I Fredensborg by har man Fredensborg slot som den største attraktion, selv om adgangen til slottet er begrænset, når kongefamilien bor der. 

I Humlebæk findes ét af Danmarks største kunst-attraktioner, nemlig Louisiana.

Og hvorfor bringer jeg problematikken vedrørende salg af Posthusgrunden ind i billedet?  

Det gør jeg, fordi det er hensigten at etablere en NETTO på den nok mest attraktive grund i Humlebæk bymidte. 

Her kan man bringe flere argumenter i spil:  det vægtigste argument er nok, at det vil være noget nær en katastrofe, hvis den mest attraktive grund i Humlebæk bymidte bebygges med et lavprissupermarked. 

Det næste, vægtige argument er, at Humlebæk i 30 år har haft to supermarkeder i centeret, nemlig Fakta og SuperBrugsen, og siden 2002 også IRMA. 

Der er derfor ikke behov for endnu et lavprissupermarked i Humlebæk.  Et andet, også vægtigt, argument er, at NETTO vil placere sig uden for centeret, hvilket vil have en negativ effekt på Humlebæk Center. 

Nævnes må også, at et lavprissupermarked vil have store trafikale konsekvenser i det smukke hjørne ved Humlebæk station. 

Man kan også frygte, at NETTO vil lukke deres nuværende butik på Torpenvej, hvilket betyder en væsentlig forringelse af indkøbsmulighederne for de borgere, der har NETTO som deres nærbutik.

Da NETTO ønskede at etablere sig på Torpenvej, skete det ikke uden store protester. Det var så slemt, at NETTOs daværende direktør udtalte, at hvis man havde kunnet forudse disse protester, havde man måske trukket følehornene til sig. 

Nu fik NETTO sin vilje igennem, men måtte etablere rundkørslen Humlebæk Strandvej/Torpenvej for overhovedet at kunne få tilladelse til at etablere butikken.

Man kan let få den tanke, at NETTO nu kommer med deres Forslag nr. 2, i det lønlige håb, at det  nye byråd vil se anderledes på ansøgningen end det tidligere byråd, som – heldigvis – vendte tommelfingrene nedad.

Mit lønlige håb går på, at hverken Plan-, Miljø- og Klimaudvalget eller Byrådet vil se med velvillige øjne på NETTOs forsøg på at etablere sig på Posthusgrunden. 

Og, for at slutte, som jeg startede, så kunne man ønske sig, at også ”fremtidens attraktive Humlebæk” kunne komme på tegnebrættet. Det er for sent, hvis Posthusgrunden sælges til NETTO.

 

Grethe Troensegaard

Frederikkevej 6

3050 Humlebæk