Det er glædeligt, at de store partier, Socialdemokratiet og Venstre, nu også - som vores lille parti, Det Konservative Folkeparti, - endelig slår et slag for Karlebo.

Store partier er tungere at danse med end små. Det er afgørende vigtigt med udvikling i Karlebo.

Vi skal sikre, at det også i fremtiden vil være attraktivt for familier at flytte til Karlebo.

Der skal opføres flere boliger i Karlebo. Ikke kun i landsbyens ”huller”, men også gerne i randområderne.

Vi skal styrke bæredygtigheden for Karlebo Skole, Karlebos foreningsliv og Karlebos erhvervsliv.

I et endnu længere perspektiv er det også vigtigt at forebygge landsbydød i Karlebo.

Der er grænser for udbygningsmulighederne i kommunens øvrige bysamfund. De grønne kiler til fritidsbrug må ikke røres her.

Om en til to generationer er der kun et sted at kigge hen, når kommunen skal yderligere udbygges: Karlebo.

Til den tid ved vi, at danskerne vil samle sig i Nordsjælland og Østjylland.

For vores vedkommende gælder det derfor om en sund udvikling af Karlebo

 

Thomas von Jessen

Næstformand, Det konservative Folkeparti i Fredensborg

Solvænget 1

2990 Nivå