Det er et alvorligt indgreb, organisationsbestyrelsen har foretaget mod afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænge, da man afsatte denne i mandags, fordi man herved sætter beboerdemokratiet ud af kraft for et stykke tid.

Men efter de seneste mange måneders foruroligende meldinger fra bebyggelsen synes det, at være den eneste farbare vej.

Afdelingsbestyrelsens fornemste opgave skulle gerne være, at varetage alles interesser, også mindretallets, også selv om de ikke lige falder sammen med ens egne.

Dette kan passende være et godt afsæt for at få ordnede forhold i bebyggelsen, hvor der er lokaler og plads til alle.

Bo Hilsted

Byrådsmedlem(S)