Den 19. november skal vi stemme – for mig, som selv er nydansker, er det overraskende og et demokratisk problem, at kun 28 procent nydanskere stemte til det seneste kommunalvalg i 2009.

Hvad kan vi gøre for at få flere af os nydanskere til at stemme til kommunalvalget?

En af måderne er at mange flere benytter sig af muligheden for at brevstemme. Hvis man ikke har mulighed for at stemme på selve valgdagen, kan man nemlig brevstemme på kommunens biblioteker og i Borgerservice på rådhuset.

Jeg håber at alle de igangværende kampagner i vores kommune kan være med til at få mange flere nydanskere til at afgive deres stemme.

For det ernetop ved at deltage i valget og stemme, at man oplever at man er en del af det demokratiske fællesskab. Det er min egen erfaring.

Jeg er bekymret over, at så stor en gruppe af nydanskere ikke bruger deres stemme ved valget.

Og jeg vil kæmpe for at ændre det, fordi en lav valgdeltagelse er en stor udfordring både for demokratiet og for integrationen.

Demokratiet er et af de vigtigste fællesskaber, vi har.

Hver gang vi går til valg, styrker vi dette fællesskab gennem vores deltagelse.

Valgdagen bør være en festdag, hvor vi sammen med familie og venner kan følges til valgstedet.

Jeg vil derfor opfordre alle, både gamle og nye danskere, til at benytte deres demokratiske ret til at stemme -uanset hvem der stemmes på, bare der bliver stemt.

Ikke alle i verden har den mulighed og ret.

Men der er naturligvis en god grund til at stemme på SF.

Suzan Daoud, SF´s 2. kandidat til kommunalvalget.

{fcomments on}