Endelig skoleferie, og i disse uger deltager mange børn derfor i lokale sommer sport camps. De oplever succes ved at være fysisk aktive, bliver udfordret, oplever nye venskaber og lokale fællesskaber.
Jeg håber, at mange af børnene efter sommerferien får lyst til at fortsætte med fritidsaktiviteterne.

Hvorfor er det så vigtigt? Fordi at være en del af stærke lokale fællesskaber er med til at skabe en god start på et godt liv. Følelsen af at høre til og være en vigtig del af et fællesskab opstår i vores lokale idrætsforeninger og fritidsaktiviteter. Vi skal derfor sørge for, at det lokale foreningsliv har de bedste vilkår.

Fredensborg Kommune skal være en eftertragtet Kommune for børnefamilier. Men det betinger, at vi kan tilbyde det gode familieliv her. Det er derfor vigtigt for Fredensborg Kommune, at der er et stærkt foreningsliv med gode fritidsaktiviteter til børnene. Derfor skal vi sikre gode rammer for det lokale foreningsliv.

Vi skal som lokalpolitikere bidrage til det gode familieliv ved at sikre gode fritidsaktiviteter til børnene.

Kæmpe tak til alle de mange frivillige, som i disse uger i alle foreningerne er med til at give børnene så mange gode oplevelser. Med jeres engagement skaber I skønne sommeroplevelser, nye venskaber og fællesskaber.

 

Af Heidi Boss Nyby,

Konservativ Byrådsmedlem, Fredensborg Kommune