Op til byrådsmødet mandag den 21. juni 2022 fremførte SF hurtigt grundejerforeningen Brønsholmsgaards konkrete ønske om, at arealet syd for Holmegårdsvej flyttes fra landzone til den grønne kystkile i den statslige Fingerplan. Et enigt byråd med borgmesteren i front bakkede op om SF´s og grundejerforeningens ønske. 

På byrådsmødet blev det vedtaget, at kommunen vil indstille til staten, at området udpeges som kystkile ved førstkommende revision af Fingerplan 2019. Når det sker, får kommunen vanskeligt ved at planlægge for andre formål end dem, som staten vurderer kan finde sted inden for Kystkilen. 

Med byrådets beslutning kan arealet altså nu fortsætte med at være et grønt rekreativt areal for alle i Kokkedal. På sigt kan arealet måske indgå i det store naturprojekt ved Græstedgård, som jeg og kommunen netop har indviet. 

Tillykke til grundejerforeningen Brønsholmsgaard og deres 322 medlemmer.

 

Hanne Berg, SF,
Formand for Natur-, Miljø- og Bæredygtighedsudvalget