SF har også i år stemt for budgetforliget i enighed med hele byrådet.  Når Enhedslisten skriver, at byrådet med budgetforliget har fodret hesten med dens egen hale, er vi ikke enige. 

Byrådet har omprioriteret 2 % af budgettet, så budgettet ikke stivner, og alle afdelinger i kommunen blot fortsætter med samme budget år efter år.

Det handler om at træffe politiske valg. SF vil ikke hæve skatten. Vi vil finde løsninger inden for budgettet, udvikle nye måder at løse problemer på.

Det kan ske ved at udvikle kommunens dygtige medarbejdere, ved at inddrage borgere og foreninger og ved byrådets handlekraft.

Vi kan stadig stå inde på budgettet, også selv om vi højlydt har protesteret mod såvel skattelettelser, ekstraordinære gældsafdrag, og gik til forhandlingerne med krav om et mindre årligt omprioriteringsbidrag end 2 %, som er for højt efter vores mening.

Selv om nogle områder rammes af mærkbare besparelser, er velfærden på andre områder blevet løftet. 

På de store velfærdsområder har vi de sidste år opnået: forsøg med 2 lærere i 3. klasserne i dansk og matematik fra skoleåret 2014/2015 og frem til 2017, flere pædagoger i daginstitutioner (20 mio. kr. i alt over 4 år fra 2014- 2017), og afskaffelse af en tvungen lukkeuge i daginstitutionerne.

På det sociale og ældreområdet har byrådet fået et Frivillighedscenter, og en pulje til frivillighed og forebyggelse på ældreområdet.

Det sociale sikkerhedsnet for udsatte grupper er blevet spændt ud: f.eks. tilføres ekstra midler til skoler og daginstitutioner med særligt mange socialt udsatte familier, gratis fritidspas til udsatte børn og unge.

En sundhedsbus, der medvirker til at styrke sundheden i befolkningen generelt og særligt de grupper, som ikke selv søger læge.

Der er afsat 800.000 kr. pr. år til 2 ekstra opsøgende indsats over for mennesker, der er psykisk syge.

I 4 år har byrådet gennemført klimainvesteringer, så kommunen kan nedsætte C02- udslippet, og der er indført økologisk mad i daginstitutioner.

Endelig kan vi med budgettet over de kommende 4 år forbedre fritidsrammerne: Ny Idrættens hus i Humlebæk, Byens (kultur)Hus i Kokkedal, Gymnastikkens Hus til Nivå Gymnastikforening, og penge til kultur på Fredtoften og i Den gamle biograf i Fredensborg by. Det vil betyde bedre velfærd, mulighed for samvær og et styrket fællesskab for mange aktive borgere i kommunen.”

 

Hanne Berg

Spidskandidat for SF til Kommunalvalget

{fcomments on}