Hvert enkelt barn skal ses og høres i daginstitutionen, og hverdagen skal være fuld af omsorg, leg og udviklingsmuligheder. Heldigvis har vi allerede i dag dygtige pædagoger og gode institutioner.

 

Som ansvarlige politikere har vi brug for at få en mere eksakt viden om, hvordan ressourcerne til minimumsnormeringerne bliver fordelt helt ud i den enkelte daginstitution, da minimumsnormeringerne udgør en stor og afgørende vigtig samfundsinvestering i disse år til at forbedre børns vilkår i daginstitutionerne.

 

SF har derfor i Børne- og Skoleudvalget på det seneste møde været fortaler for, at vi skal være foregangskommune og undersøge, hvordan vi kan benytte ”omsætter-modellen”, som en lokal forældregruppe har udviklet, og som har inspireret Folketinget i forbindelse med lovforslaget om minimumsnormeringer.

 

Et enigt Børne- og Skoleudvalg har nu besluttet, at Fredensborg Kommune skal gå foran og gennemføre lokale målinger for, hvor meget voksentid der i hver enkelt institution anvendes sammen med børnene, og hvor meget tid der går til ”andet arbejde” som møder, tværgående samarbejde etc.

Af ...

Hanne Berg, SF, medlem af Børne- og Skoleudvalget,

Bent Fischer-Nielsen, Næstformand i Børne- og Skoleudvalget