Nu skal byggeriet af det nye Nivå Bymidte i gang. For længe har vi været vidner til at bymidten er visnet, lokale aktiviteter forsvinder, og byens borgere vænner sig til at handle andre steder. Og den udvikling gør desværre over tid at byen bliver mindre attraktiv.

For at være med til at skubbe i gang deltog jeg derfor i denne uge på Rådhuset i Temamøde om Nivå ny Bymidte. På Temamødet gjorde jeg i de små workshops igen og igen opmærksom på at følgende er vigtigt:

REALISTISK PLANLÆGNING: Vi skal være MEGET realistiske omkring hvordan vi får enderne til at mødes når byggeriet af Nivå ny Bymidte planlægges – For vi er nu i en tid præget af store prisstigninger og usikkerheder. Priser på byggematerialer er himmelhøje. Og der er mangel på arbejdskraft. Så vi bliver nødt til at prioritere rigtig for at være realistiske, kunne komme i mål og ikke stå med yderligere forsinkelser i projektet.

NATUREN SOM KENDETEGN: Naturen skal være vores kendetegn i Fredensborg Kommune. Og derfor skal det grønne også være tydeligt, og prioriteres i Nivå ny Bymidte. Vi havde derfor gode snakke om hvordan det skal prioriteres, at alle i det kæmpestore nye byggeri skal være i nærheden af grønne områder. Der skal sikres biodiversitet. Og byggeriet skal være bæredygtigt – Men ikke kun på den korte bane, for det er jo ikke økonomisk sund fornuft!

GENNEMSIGTIGHED & ÅBENHED: Når byggeriet af Nivå ny Bymidte endeligt går i gang vil det være vigtigt, at sikre gennemsigtighed og åbenhed om processen. Alle byens borgere skal kunne vide hvad tidshorisonten er på de forskellige delmål. Og sker der ændringer skal det åbent kommunikeres med det samme. Vi skal vide hvad der sker med vores by.

HUSK BYEN I BYGGEPERIODEN: Nivå står nu overfor at skulle leve med en meget stor byggeplads i en lang periode. Vi må ikke kun fokusere på slutmålet, for borgerne bor jo i byen i hele byggeperioden. Derfor skal der være fokus på at skabe en følelse af sikkerhed i hele området, på ordentlig belysning, på ordentlige stier og veje omkring byggeriet, så det fortsat er nemt, at færdes i byen for alle, og på at byggepladsen ikke larmer unødigt.

Jeg fortsætter fokus på Nivå ny Bymidte. Det skylder vi byen og alle os der holder af den.

Af Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem, Fredensborg Kommune