Her skal nævnes de metoder, der kan benyttes, når Fredensborg Kommune skal reducere det totale udslip af klimagasser i atmosfæren. Den samlede reduktion kan opnås, når kommunen, boliger incl.

kirker og forsamlingshuse, idrætshaller,virksomheder, transportmidler og forretninger alle giver
bidrag hver på deres måde. Som anlæg vedrørende bygninger kan foreslås: solcellepaneler på hustage, og evt. som hele solcelleparker på et ledigt areal, solvarmepaneler eller solvarmeparker, varmepumper – måske store varmepumper til varmeforsyning af større bydele, damvarmeanlæg til opmagasinering af varmt vand, vindmøller evt. kystnære havvindmøller, jordvarme (horisontalt eller vertikalt) og etablering af fjernvarme.

Spørgsmålet om vindmøller synes ikke at falde i god jord hos alle; fordi hvem vil have en
vindmølle i baghaven eller som nabo på sin mark?

Måske kunne det være en idé at hale COWI´s gamle forslag op af mølposen med 8 - 10 havvindmøller, placeret i ca.3 km ude i Nivå Bugt og på omkring 15 meters havdybde. Det ville dog nok være en for voldsom opgave. Det kan foreslås, at forbrændingsanlægget Norfors anvender Power- to-X teknikken (PtX) – hvor røggassen anvendes til produktion af flydende brændstof, der vil kunne bruges til busser, lastvogne, skibe og fly . Power - to - X dækker over en række processer, der ved elektrolyse af vand og brug af røggassen til produktion af brint. Teknikken kan også bruges til produktion af kunstgødning og
medicin. 

Det samme kan gøres med vindmøller og havvindmøller i store vindmølleparker .

Endelig kan det med forsigtighed foreslås, at genoplive idéen om at udnytte den geotermiske varme fra jordens indre (geotermi). Vi lever faktisk på en varmepude i dybereliggende lag i omkring 2 km´s dybde, hvor laget kan indeholde ca. 70 grader varmt vand. Her har GEUS ( Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser) stor erfaring med disse ting, og et undergrundskort herfra viser gode muligheder for for at finde de lag med tilstrækkelig permeabilitet til udnyttelse. Et eksisterende geotermisk værk i Thisted har været i funktion siden 1980erne. Selskabet A.P.Møller Holding kan stå som entreprenør på visse betingelser, og de udfører pt. et geotermisk værk i Århus. 

Det kan foreslås, at Norfors I/S eller måske kommunen går ind i et samarbejde med holdingselskabet om geotermi.Alt i alt er der mange muligheder for at reducere udledningen af drivhusgasser, for at medvirke til den grønne udvikling med vedvarende energi. Spørgsmålet er nu bare, om vi selv har energi til at udnytte mulighederne.


Til slut skal repeteres de danske, ambitiøse mål, der er en reduktion af CO2-udledningen med 70 % i 2030 i forhold til 1990 - niveaet og nuludledning i 2050. Men det gælder kun Danmark, hvor vores udledning kun udgør 0,1% af den globale udledning. Verden som sådan når ikke vores mål. Næste
klimamøde i FN må derfor imødeses med større spænding end nogensinde før. Det er jo det globale, der tæller for os alle.

 

af Flemming Priem 
Medlem af SF
Mølledammen 14A
Kokkedal