Fredensborg Kommune skal være en eftertragtet kommune for børnefamilier, hvor alle børn kan komme godt fra start, og få en barndom i udviklende omgivelser. En vigtig brik i det er at kunne tiltrække og fastholde de bedste lærere her. Det er en udfordring i alle kommuner lige nu, og som vi skal tage alvorligt.

Derfor mødtes jeg forleden med Fredensborg Lærerkreds.

Dialog er vejen frem. Og denne dialog tydeliggjorde flere gode pointer til at skabe mest værdi for både børn, forældre og lærere her:

- KORTE DAGE: Vi skal skabe kortere skoledage for at øge børnenes trivsel.

- 2-LÆRER ORDNINGEN: Kortere skoledage kan også give øget mulighed for at benytte ”2-lærer ordningen” for at sikre endnu højere kvalitet af undervisningen, og større mulighed for individuel fokus på det enkelte barn.

- MINDRE KLASSER: Der skal være færre elever i klasserne. I Fredensborg Kommune går hver 3. barn i en ”Mega klasse”! I Hørsholm Kommune er det f.eks. kun hver 5. barn.

- EFTERUDDANNELSE TIL LÆRERNE: Vi skal samtale meget mere med lærerne om hvad der skal til for at tiltrække og fastholde de bedste lærer her, og huske politisk at prioritere reel tid og reelle muligheder for faglig udvikling til lærerne.

- LOKAL FRIHED: Der skal være diversitet i udbuddet af pasningsmuligheder og skoler for at sikre det enkelte barns behov bliver mødt. Ingen børn, familier eller lærer er ens. Derfor skal den enkelte skole have større frihedsgrader til at skabe det der giver mest lokal værdi i den enkelte skole.

Som medlem af Børne & Skoleudvalget ønsker jeg en tæt dialog med både lokale forældre, pædagoger og lærere. Jeg vil gerne være virkelighedens repræsentant i udvalget. Det er vigtigt, at vi i et partnerskab sikrer fremtidens skole her. Jeg glæder mig til at fortsætte dialogen.

 

Af
Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem