Ved seneste møde i Natur, Miljø & Bæredygtigheds Udvalget var det vigtigt for mig, at få ført til referat, at vi ønsker fokus på muligheder for yderligere spildevandsrensning – BÅDE fokus på hvordan Fredensborg Forsyning kan sikre endnu bedre  spildevandsrensning her, OG fokus på hvordan vi borgere kan bidrage til at sikre renere spildevand.


I Danmark renser vi størstedelen af spildevandet inden det ledes ud, for at undgå at spildevandet belaster miljøet alt for meget. Spildevand er vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, og øvrig bebyggelse. Det fremgår af spildevandsbekendtgørelsens § 4.


I Fredensborg overholdes naturligvis gældende regler på området. Men der er også store mulighed for at gøre endnu mere – For miljøet skyld. Og derfor var det så vigtigt for mig, at få bemærkningen med ved seneste Udvalgsmøde, for nu kan vi skubbe på processen.


Der er megen inspiration at hente fra andre rensningsanlæg rundt om i landet. Og der er desuden helt lavpraktiske tiltag vi borgere kan begynde med.


Jeg glæder mig derfor til i Natur, Miljø & Bæredygtigheds Udvalget at sætte fokus på nye tiltag for renere vand
for at sikre miljøet her.

af
Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem, Fredensborg Kommune