Det er vigtigt at sørge for, at vores lokale foreningsliv og fritidsaktiviteter har de bedste vilkår. Det er ikke nok at bygge fine faciliteter. De skal også vedligeholdes. Og de skal vedligeholdes på det niveau foreningslivet har behov for, for at kunne udøve deres sport på et ordentligt niveau, og vedligeholdes på tidspunkter der ikke forhindrer klubberne i at træne.

Græsset på fodboldbanerne skal f.eks. naturligvis slås på dage hvor fodboldbanerne ikke er fyldt med fodboldhold.
Tennisbanerne skal løbede vedligeholdes med respekt for hvad en tennisbane er lavet af. Det er derfor vigtigt, at lytte på foreningslivet når de oplever et behov for et løft i vedligeholdelsesniveauet.

Den samlede Konservative Byrådsgruppe var derfor ved lørdagens Konservative Byrådsgruppemøde helt enig om, at på kommende Økonomi Udvalgsmøde tages beslutninger for at sikre dette. Vi ønsker, at der ved det kommende Budgetseminar tages en reel drøftelse af NSPVs generelle serviceniveauet for foreningerne, hvor vi kigger på foreningernes ønsker og behov.

Og at lave en analyse af samarbejdet med NSPV med henblik på at finde en ideel model, som leverer det ønskede serviceniveau. Mange foreninger giver allerede nu klart udtryk om ønske om en Selvforvaltningsaftale. Det skal vi lytte på. Men vi skal også sikre at en ny model er gennemtænkt, og ikke stiller foreningerne dårligere.

Vi forstår udmærket foreningernes utålmodighed med processen, og håber forståelse for at vi ønsker det samme mål. Vi ønsker bare at sikre, at vi kommer i mål med en løsning, som er langtidsholdbar og skaber reelt serviceløft. Så vi har øje på den samme bold. 

For det er vigtigt for Fredensborg Kommune, at der er et stærkt foreningsliv med gode fritidsaktiviteter til både børn, unge og voksne her. Derfor skal vi være med til sikre gode rammer for det lokale foreningsliv.

Af
Heidi Boss Nyby,
Konservativ Byrådsmedlem, Fredensborg Kommune