Mange borgere, som fyrer med naturgas, stiller sig spørgsmålet: Kan jeg få fjernvarme?

Det fælleskommunale fjernvarmeselskab Norfors – tidligere Nordforbrænding – arbejder på en plan for udbygningen af fjernvarme i vor kommune. I byrådet har vi længe presset på for at få en sådan plan, og vi er blevet lovet, at få den i dette forår.

Når Norfors er kommet med deres forslag til udbygning af fjernvarme, ønsker Venstre, at der afholdes borgermøder i 4 byer og for landområdet om borgernes muligheder for at skifte fra naturgas og olie til fjernvarme eller egne varmepumpeløsninger.

Udbygning af fjernvarme bremses desværre af utidssvarende statslige krav. Venstre har bedt vor Folketingsgruppe om at lægge pres på klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, så miljørigtig fjernvarme får bedre muligheder.

Fjernvarme er grundlæggende et forsyningsnet. Varme kommer i dag typisk fra afbrænding af affald og andre brændsler; men varmekilden kan nemt ændres til det mere bæredygtige.

Norfors har således planer om et varmepumpeanlæg baseret på luft i Fredensborg. Venstrekommunerne Esbjerg og Varde er i gang med at bygge Danmarks største varmepumpeanlæg baseret på havvand. Ved fjernvarme kan varmeproduktionen optimeres til den tilgængelige teknologi, uden at der skal ændres ude i hjemmene.

 

For Venstres byrådsgruppe

Carsten Bo Nielsen