Svenske og danske myndigheder (Vejdirektoratet, Trafikverket, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og Interreg) har netop offentliggjort en strategisk analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg (HH-forbindelsen).

Rapporten er langt hen ad vejen en genudgivelse af et projekt beskrevet helt tilbage i 2011 (IBU-projektet) og indeholder forslag om tunneller til jernbane og motorvej; jernbanen direkte til Helsingør og motorvejen med tilslutning til Helsingørmotorvejen lidt syd for Helsingør. Prisen for det samlede projekt er opgjort til 42 mia. kr.

Samfundsøkonomien er tvivlsom. Ikke så overraskende er der et mindre samfundsøkonomisk overskud ved vejforbindelsen og et samfundsøkonomisk underskud ved jernbaneforbindelsen. Dette er beregnet på basis af de normale kriterier, som myndighederne anvender, og som i høj grad kan diskuteres. Projektet kan ikke realiseres uden markante statstilskud.

Projektet vil medføre øget biltrafik, overflytning af transport fra offentlig transport til biler, samt øget CO2-udledning. En vedtagelse af projektet vil derfor modarbejde de målsætninger, der i øvrig er på klima- og transportområdet. Allerede af den årsag er det nærliggende, at regeringen bør sige nej til projektet.

Det er en markant overraskelse, at det i rapporten skrives, at ”en HH-vejforbindelse (kun) i mindre omfang øger trafikken på Helsingørmotorvejen og den nordlige del af Ring 3”. Det vurderes, at trafikstigningen ikke i sig selv er så stor, at det udløser behov for at udbygge strækningerne.

I foreningen Nej Til Ring 5 tror vi ikke på det. Der er i dag en betydelig eksport af især svensk industrigods ud af havnene i Trelleborg og Malmø. Store dele af denne eksport vil blive overflyttet fra skibstransport ud af Sverige til lastbiltransport gennem motorvejssystemet rundt omkring København og på Køge Bugt Motorvejen, såfremt en HH-forbindelse i kombination med en Femern-forbindelse skaber fast landforbindelse mellem Sverige og Tyskland. Vi har opgjort det til 3360 lastbiler pr. døgn, der potentielt og sandsynligt vil blive overflyttet fra Sverige til Sjælland. Det svarer til en forøgelse af lastbiltransporten på Køge Bugt Motorvejen med ca. 28 pct.

Vi har i foreningen svært ved at se projektet som andet end et led i en salamitaktik, hvor man prøver at få HH-forbindelsen realiseret og så bagefter kommer til den konklusion, at godstrafikken alligevel steg betydeligt og bruger dette som et argument for at bygge Ring 5, der i den situation kan se ud som en nødvendighed. Så sniger man beslutningen igennem ad bagvejen.

Derfor er konklusionen klar: Den danske regering og det danske Folketing må sige pænt nej tak til det beskrevne projekt fordi: 1. Det er dyrt, 2. Det modarbejder de øvrige målsætninger Danmark har på klima, natur og transportområdet 3. Det fører til en situation, hvor svensk industrieksport skal føres gennem danske natur og skovområder. 4. Det vil forværre trængslen omkring København og 5. Det vil ødelægge ca. 70 landsbyområder på Sjælland til stor skade for de mennesker, der har bosat sig der.

Det er ikke i Danmarks interesse at gå denne vej.


Foreningen Nej til Ring 5

Hans Duus Jørgensen
Formand

og

Kirsten Nymann
Næstformand