Det er sikkert nødvendigt og gavnligt for sagen, når Vejdirektoratet sammen med Trafik – Bygge – og Boligstyrelsen og det svenske Trafikverket har undersøgt mulighederne for en brugerbetalt fast bro/tunnel-forbindelse mellem Helsingør og Hälsingborg i en ny rapport.
H-H-forbindelsen skal undersøges både som en ren vejforbindelse og som en kombineret vej- og baneforbindelse for persontog. Blandt andet skal en analyse indeholde:

1) Et forslag til linieføringer.
2) Vurdering af behovet for udbygningen af vejinfrastrukturen på dansk og svensk side.
3) Beregninger af konsekvenserne for person- og godstrafik på en ren vejforbindelse, samt beregninger af samfundsøkonomien i projektet.


Der er utrolig mange politiske, trafikstrukturelle - og økonomiske udfordringer, der skal tages hensyn til i en så stor samfundsopgave. Her skal blot nævnes nogle enkelte, som evt. kan fremføres, når Helsingør Kommune indkalder til borgermøde om Øresundsforbindelsen:

 Da Kystbanen ikke kan klare yderligere person- og godstrafik, må Ring 5 aktiveres gennem Nordsjælland, noget der traditionelt har været debatteret i årevis i Nordsjælland og været afvist af både politikere og borgere, blandt af foreningen ”Nej til Ring 5” og folketingspolitikerne Martin Lidegaard (RV) og Morten Messerschmidt (DF). En aktivering af Ring 5 med en kombineret tog- og motorvejsforbindelse vil pløje sig gennem Natura 2000 områder, nær byer og landsbyer, beskyttede og fredede arealer, hvilket får betydning ved en vurdering af miljøet (VVM-undersøgelse).

 Ring 5 har den tydelige politiske tanke at være i tilknytning til
Fehmernforbindelsen til Tyskland – en tanke – der stadig popper op.

- Et forslag om en sænkekassetunnel fra Landskrona til København vil betyde, at man må starte helt forfra med forundersøgelser, økonomi og vurdering af miljø (VVM) osv. Da Storebæltsforbindelsen i 1996 kostede 24 mia. kr., er der i dette forslag en ambition om at kunne måle sig med tunnelen under Fehmernbælt, som i sin tid skulle koste omkring 47 mia. kr., hvor der i dag er afsat ca. 40 mia. kr. til den faste forbindelse over Øresund.


 Aktivering af Ring 5 som kombineret tog- og motorvejsforbindelse vil give særlige støjproblemer, der vil kræve 300-500 m brede støjbælter på begge sider af forbindelsen. Alternativt at forbindelsen sænkes ned i et ca. 5 m dybt, trapezformet tracée, hvor det opgravede materiale kan bruges til støjvolde i begge sider.
 Sverige har længe være interesseret i en hurtig trafikforbindelse – bl.a. med nattog og godstrafik til/fra det øvrige Europa. Øresundsforbindelsen fra Malmø synes snart at have nået sit mætningspunkt.

Betydningen af en fast forbindelse for Helsingør By skal ikke anføres her, da den naturligt vil fremkomme under det nævnte borgermøde.
Set nede fra det sydlige Nordsjælland er dette blot nogle af de udfordringer, som en yderligere fast forbindelse over Øresund vil skabe.

 

Flemming Bernhard Priem 
Jellerød Have 25
Kokkedal
Medlem af SF og Dansk Naturfredningsforening