Der bliver taget godt hånd om ældre der har behov for hjælp i Fredensborg Kommune. Det vil jeg gerne slå fast.

Det betyder ikke, at det ikke ville være ønskeligt med endnu flere ressourcer i Hjemmeplejen og på vores Plejecentre, det er det helt afgjort.

Vi har også generelt et udmærket udbud af gode plejeboliger, som er afstemt efter behovet. Det vil dog altid være sådan, at der kan være en kortere ventetid på en plejebolig efter at den er bevilget, for vi har ikke ofte tomgangsboliger.

Lige i tiden er vi desværre lidt hårdere klemt på plejeboliger med forøget ventetid til følge.
Det er der en årsag til, nemlig at vi blev tvunget til at lade udbuddet af det nye Pleje- og Rehabiliteringscenter i Humlebæk gå om, fordi der var en betragtelig regnefejl i det vindende projekt.

Det forsinkede processen et år, og derfor kan vi først her i efteråret 2020, et år senere end oprindeligt planlagt, tage det nye pleje- og Rehabiliteringscenter Skovgården og de 30 nye plejeboliger vi opfører der i brug.

Samtidigt flytter vi rehabiliteringsboligerne fra Pilebo til Skovgården, hvor vi ud over 30 plejeboliger får 40 rehabiliteringsboliger til afløsning af de 24 der i dag er i Pilebo, som dermed frigøres til plejeboliger, altså alt i alt en udvidelse på 54 plejeboliger.

I den periode der går frem til at vi kan indvi Skovgården, vil der være borgere, der er visiterede til Plejebolig, der kommer til at vente længere end vi ønsker det.

Men jeg vil også gerne slå fast, at vores dygtige hjemmepleje yder en god støtte og hjælp til de borgere, så de kan klare at opholde sig i eget hjem, til der bliver en ledig bolig.

Støtten bliver ydet ud fra en faglig vurdering og visitation i hvert enkelt tilfælde, og hvor det er muligt, inddrages pårørende mest muligt i alle beslutninger om hjælpens omfang.

Afslutningsvist vil jeg lige oplyse, at vi her i kommunen har en fritvalgsordning, hvor man kan vælge mellem at få hjælpen fra den kommunale hjemmepleje, eller det private firma Værdig Pleje.

 

af 

Hans Nissen
Formand Social- og Seniorudvalget i Fredensborg Kommune