Med regeringsindgrebet får regeringen den overenskomst, der er nødvendig for at de kan gennemføre deres plan om en tvungen heldagsskole med indlagte aktivitetstimer.

Dermed er vejen endegyldigt banet for at børnene bliver statens og kommunernes ejendom. Stat og kommune kan nu planlægge, hvad der er den politisk korrekte fritidsaktivitet.

Den tvungne heldagsskole er udelukkende et ideologisk projekt, som ikke øger fagligheden. Eleverne skal ikke have mere af det samme - de skal have timer på et højere fagligt niveau. Det kræver mere frihed til skolelederne, mindre bureaukrati og papirarbejde, så lærerne kan bruge en større del af deres arbejdstid på at undervise. Bureaukratiet skal væk, mens det personlige ansvar og den faglige stolthed skal tilbage.

For Liberal Alliance er det vigtigste derfor, at der kommer meget mere faglighed i folkeskolen - og at vi får øget den enkelte skoles frihed. Vi har rigtig mange dygtige lærere i Danmark - de får bare ikke altid lov til at udfolde deres faglighed, fordi papirarbejdet har taget overhånd. Vi skal give skolerne plads til at undervise på den måde, som de nu finder bedst. Så vil forældrenes forskellige ønsker og behov blive tilgodeset, og nye og effektive måder at undervise på vil blive udviklet. Vi skal lære af de bedste lærere, de bedste ledere og de bedste skoler, og det kan vi kun, hvis de får lov til at udfolde sig.

Liberal Alliance er imod heldagsskoler. Ingen forskning viser, at heldagsskoler giver mere kvalitet og ej heller dygtigere elever – tværtimod. Dertil kommer, at heldagsskoler griber ind i børnenes og familiernes fritid. Hvis børnene skal have en hel dag i skolen, giver det ikke meget plads til, at børn og forældre kan deltage i foreningslivet, der er en hjørnesten vores samfund. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at deltage i netop det fritidstilbud de har lyst til frem for, at de kommer til at sidde i offentligt organiserede tilbud dagen lang.

Af Helle Abild Hansen{jcomments on}