Økonomiudvalget behandlede mandag en sag om foretræde for udvalg og byråd. Det er reelt alene i disse situationer at borgerne har mulighed for at få en direkte kontakt og dialog med byrådets medlemmer om konkrete sager på dagsordenen.

Hidtil har det været et krav, at man kun kan få foretræde om sager, der er på den aktuelle dagsorden. Formentlig af praktiske grunde. I Venstre har vi tænkt lidt over, om den begrænsning er nyttig.

Det tror vi ikke. Venstre foreslår derfor, at der bliver adgang til at personer og foreninger kan få foretræde for at præsentere ideer eller udfordringer, som ikke aktuelt er på dagsordenen.

Vi vil nemlig gerne kunne trække på ideer og viden hos vore borgere, og få en samlet præsentation af dem ved fremmøde, i stedet for at foreninger og borgere tager fat i politikerne hver især for at præsentere ideer og synspunkter. Det vil være demokratisk forsvarligt, og byrådet vil kunne drage politisk nytte af vore borgeres viden og opfindsomhed.

I Venstre er vi glade for, at andre partier i byrådet også synes det kunne være en god idé – Så Økonomiudvalget anbefaler, at der indføres træffetid på 1 time i udvalgene en gang i kvartalet som en forsøgsperiode på et år.

Administrationen anmodes om at udarbejde forslag hertil.

 

Venstres Byrådsgruppe

Fredensborg Kommune