Borgerforeningen Fredensborg By har tidligere stået for udsmykningen af Fredensborg med blomster i sommerperioden. Nu efterlyser foreningen midler og arbejdskraft til at løfte dette projekt, der vil gøre vores smukke by endnu mere attraktiv for turister – men så sandelig også for borgere.

Det kunne godt være en kommunal opgave enten for Nordsjællands Park og Vej eller et beskæftigelsesprojektprojekt med supplerende uddannelse inden for gartnerfaget.

Under alle omstændigheder giver det god mening at kæle lidt for vore turister i de kommende sommermåneder, prisen hos NSPV vil formentlig være omkring 450 kr. pr. uge. De penge finder vi nok i en god sags tjeneste.

af Charlotte Sander. Per Frost Henriksen og Bo Hilsted. Medlem af byrådet(S)