Kommuneskolerne i Fredensborg kommune er i top, både hvad angår trivsel og karakterer. Det anerkendes skolerne heldigvis for og ikke mindst stor ros til lærere og pædagoger for den indsats. Vore kommuneskoler er dygtige og det skal de også være i fremtiden. Det skal være skoler der er værd at flytte efter, når familier skal beslutte sig hvor de vil bo. Det handler om at få børnene til at gøre sig umage, indgå aktivt i fællesskaber, forstå andre og være kritiske.

De konservatives lokalbestyrelse melder ud i pressen, at der er 1 mia. gode grunde.., og partiforeningen giver også opbakning til den store plan Fremtidens Skoler i Fredensborg kommuner. Det er godt med en bred aftale, når der skal igangsættes forandringer på skoleområdet.

Involvering af interessenter er in i moderne lokalpolitik. Der skal være dialog, der skal inddrages og involveres. Det er også planen denne gang. De gode erfaringer fra tilblivelsen af planstrategien Fremtidens Fredensborg bliver der bygget videre på, der kommer bred og velovervejet inddragelse.

Det er vigtigt med en bred inddragelse af mange interessenter og ikke bare gøre det vi plejer. Det giver god mening, for eksempel at spørge borgere med børn i vuggestuer om hvad de forventer af den skole deres børn kommer til at gå i, hvad kulturelle foreninger og idrætsforeninger forventer til nye bygninger, hvordan ældre kan bruge lokalerne og mange flere.

Jeg ser også frem til et ekspertpanel af de dygtigste mennesker i Danmark, der hver især kan bidrage til, at vi virkeligt rykker os, så vi kommer ind i en fremtidig moderne skole-tidsalder. Derfor involverer vi mange interessenter, det vil give mange forskellige input og vigtig viden, der skal indgå i den politiske beslutningsproces. Skolebestyrelser, lærere og pædagoger er også vigtige og selvfølgelig skal de involveres, tages med på råd.

Nye skoler rundt i kommunen skal være en del af byen, for eksempel i Nivå, hvor Generationernes Hus bliver omdrejningspunktet, hvor vi sammen med skolelivet skal skabe byliv. Det bliver en spændende tid og mit håb er at mange vil spille med.

Det allervigtigste for succes i denne meget ambitiøse skoleplan, der varer de næste 12 år, er at byrådet står sammen og fremstår som én kommune og er tydelige omkring hvad de vil. Der er i den grad brug for politisk ledelse og klare beslutninger. Politikere skal lige som børn gøre sig umage.

 

af formand for Børne- og Skoleudvalget Per Frost Henriksen (A)