Igen fik vi en høj valgdeltagelse til kommunalvalget i Fredensborg kommune, denne gang nåede vi flotte 73,2 procent i valgdeltagelse.

Det betyder at 22.990 stemmeberettigede borgere har taget stilling og benyttet deres demokratiske ret og afgivet en stemme, det er 471 flere end i 2013.

Det vil jeg på den nyvalgte socialdemokratiske byrådsgruppe gerne takke hver og en for.

Dejligt at så mange bruger retten til at stemme.

Valgkampe er altid noget særligt. Først og fremmest en festlig demokratisk periode på nogle hektiske uger, hvor der er flere nerver på spil end normalt og der er også nogle spegede diskussioner om plakatregler, og hvordan de skæmmer.

Undervejs skabes der et fællesskab, kandidaterne imellem, på kryds og tværs af byer, alder, køn og partier. Tak for en eksemplarisk god tone i læserbreve, på vælgermøder og på gaden. Dejligt at meninger kan brydes i ordentlighed og forskellighederne kan træde frem på saglige argumenter.

Der skal også lyde en stor tak til de 94 kandidater der opstillede på 11 forskellige lister. Det er vigtigt for demokratiets beståen, at der er kandidater der tager ansvaret på deres skuldre og stiller op.

Det har været en fornøjelse, at se den mangfoldighed listerne har indeholdt og som deltager i de tre uddannelsesdage for byrådskandidater har det været rart, at mærke den gejst der har været.

Et fællesskab der gør at vi igen fra 1. januar 2018 har et nyt funktionsdygtigt byråd, der har mulighed for at udvise medmenneskelighed, samarbejde og opnå resultater, der gavner hele kommunen.

 

af:Per Frost Henriksen (S), gruppeformand