Den 29. september er ” frivillig fredag”, som fejres rundt i landets kommuner.


Frivilligt arbejde er med til at skabe sammenhængskraft i vores samfund.

Frivillig fredag er en dag, hvor der sættes fokus på frivilligheden, aktivt medborgerskab og fællesskab. Dagen har til formål at markere, synliggøre og anerkende frivilligheden. Og dermed også at give borgerne, der ikke i forvejen yder en frivillig indsats, mulighed for at være frivillig for en dag.


Også i Fredensborg Kommune blomstrer frivilligheden. Vi har mange kreative ildsjæle fordelt på foreninger indenfor idrætten, spejderarbejdet, musik, teater etc., som utrætteligt yder en frivillig indsats til glæde og gavn for alle.


Jeg vil ønske alle frivillige tillykke med dagen. Jeg vil sige en stor tak til alle jer frivillige, som hver dag skaber glæde og gør en indsats for andre borgere, og jeg glæder mig til at fejre dagen sammen med jer.

En vigtig dag at festligholde, også i Fredensborg Kommune

 


Suzan Daoud, tidligere byrådsmedlem og byrådskandidat (A) Fredensborg Kommune