I et debatindlæg opfordrer Borgernes Stemme til lokal bekæmpelse af LTF - Loyal To Familia.

Lad os sige det helt klart: I Liberal Alliance er vi af den opfattelse, at bekæmpelse af bandekriminalitet er en politiopgave. I den bedste af alle verdener genetablerede Nordsjællands politi en nærpolitistation i områderne. Derfor skal der fra Fredensborg Kommunes side til stadighed arbejdes aktivt for, at politiet er massivt og talstærkt til stede.

Vi skal i stedet satse på at sætte en prop i fødekæden til banderne med en tidlig indsats, der starter i dagtilbuddene. Dagtilbuddene har en vigtig rolle i forhold til fx børnenes sociale og sproglige udvikling og hermed også muligheden for at få det fulde udbytte af sin skolegang, ungdomsuddannelse og senere tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi skal med andre ord i langt højere grad prioritere den tidlige indsats frem for som nu, hvor vi forgæves forsøger at sætte plastre på et åbent benbrud.

Vi ønsker at flytte fokus fra storebror til lillebror. Det sker - ud over en tidlig indsats fra de er små – også ved, at vi stiller krav til forældre, familie og senere de unge selv. Potentielle bøller og ballademagere skal mødes med en jernhånd i en fløjlshandske. Hvis de vil være en del af fællesskabet, er de velkomne. Vil de ikke, skal Fredensborg Kommune – i modsætning til nu – aktivt bruge forældre- og ungepålæg.

Liberal Alliance ser i det hele taget problemerne med de utilpassede unge og banderne som et symptom på en årtier lang fejlslagen socialpolitik i kommunen, hvor man "belønnes" for dårlig opførsel. Man skal være en aktiv del af samfundet og et velfungerende voksenliv starter på arbejdsmarkedet - ikke på socialkontoret.

 

Af Helle Abild Hansen, Knud Løkke Rasmussen og Charlotte Bie, byrødder for Liberal Alliance og kandidater til KV17