Budgetforliget har afsat lidt flere penge til demensområdet, men efter SFs opfattelse ikke nær nok. Det er et område, der holdes nøje øje med i de kommende år.

Afløsning i eget hjem eller aflastning på dagcentrene skal naturligvis indgå som oplagte muligheder for pårørende til mennesker, der er ramt af demens. På sidste møde i Social og Seniorudvalget drøftede vi, hvad der kan tilbydes med de nuværende standarder men enedes også om at bede vore kompetente demenskoordinatorer om et oplæg til en ny standard for afløsning og aflastning.

Sygdomsforløbene er meget forskellige. Der skal derfor være mulighed for lige så varierede indsatser. Der skal tages individuelle hensyn til hver eneste af de demente, indsatskrævende borgere – i samarbejde med deres pårørende.

At give økonomisk råderum for individuel sagsbehandling og individuelle tilbud er svaret. Demens rammer høj som lav og kan være smertefuld og vanskelig at tale om.

Vi SFere vil arbejde for endnu bedre rammer i de kommende år men glæder os trods alt over forbedringerne i forliget.


Henriette Brandt Pedersen – Medlem af Social og seniorudvalget - SF