Det er ganske underholdende at høre uddrag fra formandens beretning ved ”Bevaringsforeningen Fredensborgs” generalforsamling forleden – morsom, men også lidt vidtløftig, hvad angår Højsager mølle. Tidspunktet er selvfølgelig ideelt her i den begyndende valgkamp, hvor de politiske - ”tommeskruer” har deres højsæson.

Men jeg håber, at formand No Widding – midt i krigsdansen – har haft tid og lejlighed til at orientere sig lidt om det hidtidige forløb af møllens renovering, arbejdets stade og ikke mindst de problemer, der helt uventet har vist sig undervejs. Formanden kan få en detaljeret renoveringshistorik i ”Center for Ejendomme”.

Af den fremgår det, at der siden 2011 er brugt endog megen stor energi – arbejdsmæssig og økonomisk – for at bringe møllen tilbage til sit oprindelige udseende. Det er bestemt ikke et stykke håndværk, der har kunnet klares ved et enkelt besøg på en tømmerhandel efter 2 brædder og en pakke søm!

2013 er projektet så langt fremme, at en genindvielse af møllen med royal deltagelse kunne fastlægges og indbydelserne udsendes. Men det hele måtte aflyses i sidste øjeblik, da undersøgelser fastslog, at hele konstruktionen var ustabil pga. skjult råd og i fare for at styrte sammen. Store poster på budgettet har siden været ”uforudsete udgifter”. Det har naturligvis medført revurdering af projektet, både hvad angår økonomi og tidsplan.

No Widding må i den forbindelse erindre, at det ikke er amatører, kommunen har lagt arbejdet i hænderne på. Slots- og Kulturstyrelsens eksperter, professionelle møllebyggere, kommunens ”Center for Ejendomme” og ildsjælene i Fredensborg Møllelaug står inde for kvaliteten i hele forløbet.
Siden den store ”kollaps” er der søgt finansiering, indkøbt materialer, udført arbejder og fundet flere skjulte udfordringer.

Arbejdet skrider frem – ikke planmæssigt, men stabilt. Så knuden er ikke gordisk, men stram. Det hele betales af politisk bestemte bevilliger fra kommunen suppleret med tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens midler til fredede bygninger. Hidtil har ansøgte fonde ikke bidraget. Men der tegner sig nu en mulighed i horisonten, der måske kan resultere i, at et ansøgt fondsbidrag sammen med en sidste kommunal bevilling på 700.000 - og et afledt bidrag fra Slots- og Kulturstyrelsen - kan få budgettet til at hænge sammen til projektets færdiggørelse.

Kommunen er sig sit ansvar bevidst. Men hvis No Widdings svingen med politistaven her i et valgår kunne fremme forståelsen for større bevilliger til bevaring af kulturarven ….. så vil jeg være den første til at byde det velkommen. Hidtil har interessen ved budgetforhandlingerne være mildest talt noget lavmælte, når de poster var til behandling.

Måske kunne Bevaringsforeningen Fredensborg overveje muligheden for selv igen at tage ansvaret for Højsager mølle, som den overdrog hedengangne Fredensborg- Humlebæk kommune i 1979. Den kan snart overtages i en perfekt istandsat tilstand…… og må kunne indgå i en eller anden juridisk og økonomisk bærbar konstruktion – måske som selvejende institution.

Foreløbig vil jeg tillade mig at betragte formandens udfald som udtryk for en lidt hæsblæsende utålmodighed.Ulla Hardy-Hansen, formand for Kulturudvalget